PL   |   EN

Miejskie Plany Adaptacji – jak je dobrze zrobić?

Miejskie Plany Adaptacji  jak je dobrze zrobić?
źródło : pixabay.com
Ministerstwo Klimatu i Środowiska od ponad 2 lat przygotowuje specjalną ustawę w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Będzie z niej wynikać m.in. obowiązek przygotowywania Miejskich Planów Adaptacji dla miast o liczbie mieszkańców co najmniej 20 000. Czy można liczyć na coś więcej?

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w latach 2014-2019 przygotowała pilotażowy miejski plan adaptacji dla Warszawy – Strategię Adaptacji Warszawy do zmian klimatu. Dziś mogę powiedzieć, że mieliśmy większe ambicje co do zawartości tego dokumentu, ale przynajmniej został 4 lipca 2019 roku uchwalony. Następnie przygotowaliśmy miejskie plany adaptacji dla Mińska Mazowieckiego i Wołomina. Przygotowujemy takie plany także dla innych. Niestety z niepokojem obserwuję, jak oczekiwania gmin co do jakości tego typu dokumentów systematycznie spadają. Stopniowo, ale póki co skutecznie, postępuje taki sam proces, jak w przypadku Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej rozpoczęto przygotowywać w gminach w 2013 roku, w celu zaplanowania działań związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozdawał na rzecz przygotowania tych planów specjalne dotacje i starał się pilnować, aby zawartość planów zgadzała się ze specjalnymi wytycznymi. Teoretycznie tylko inwestycje zawarte w PGN-ach miały być finansowane ze środków Unii Europejskiej, więc wiele gmin te dokumenty przygotowywało. Wiele gmin, w tym samym czasie i na mocy tych samych wytycznych. Rezultat jest jednak taki, że są PGN-y lepsze i gorsze.

W miarę upływu czasu są to plany zdecydowanie gorsze niż mogłyby być. Gminy czuły upływ czasu i nacisk uciekających im konkursów o dofinansowanie, a więc stopniowo skracał się czas oczekiwany na wykonanie PGN-ów. Na pewno wśród reprezentatywnej próby okazałoby się, że niektóre dokumenty zostały przygotowanie w niecałe 4 miesiące, włączając w to procedurę Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, która wymaga co najmniej 2 miesięcy samego postępowania administracyjnego pomiędzy odpowiednimi organami ochrony środowiska. Czy dało się w takim krótkim czasie solidnie przygotować wymaganą w PGN inwentaryzację budynków z terenu gminy?

Dziś wiemy, że nie, bo gdyby się udało, w 2020 roku rząd nie zdecydowałby się na stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, z której wypełnieniem przez mieszkańców Polski wciąż jest problem. Po prostu wiele Planów Gospodarki Niskoemisyjnej zostało przygotowanych w zbyt dużym pośpiechu, na podstawie zbyt ogólnych oczekiwań i wytycznych oraz w odpowiedzi na bardzo konkretne zapotrzebowanie na środki unijne. Nie były to w większości plany faktycznie analizujące problem ochrony klimatu czy ochrony jakości powietrza i planujące jego rozwiązanie w perspektywie faktycznego rozwiązania tych problemów. Nie widzę niestety, aby podobnie miało być z Miejskimi Planami Adaptacji.

Już dziś, wyprzedzając planowaną do uchwalenia i wejścia w życie w lipcu 2023 roku ustawę w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, gminy ogłaszają przetargi na przygotowanie kolejnych miejskich planów adaptacji. Już dziś też niestety mamy przypadki takie, że istniejące wytyczne dotyczące wykonania tych planów nie są wystarczające, aby gmina rozsądnie zastanowiła się nad sensownością istnienia takiego planu dla jej terytorium. Bacik  funduszy unijnych wisi nad głową coraz skuteczniej, więc lepiej przygotować plan adaptacji szybciej niż później. Lepiej też przygotować taki plan jakoś, niż dbać o jakość.

Były już więc przetargi przewidujące opracowanie miejskiego planu adaptacji w mniej niż 5 miesięcy wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ba, w 4 miesiące jedno z dużych miast Polski chce, aby dla niego wykonano nie tylko miejski plan adaptacji, ale Plan Energii i Klimatu, tzw.: SECAP, który składa się jednocześnie z części adaptacyjnej odzwierciedlającej zawartość planu adaptacji i części mitygacyjnej obejmującej ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Współczuję wykonawcom takiego planu i takiemu miastu, bo jedynie co można w miarę rozsądnie w tym czasie wykonać to uporządkować wiedzę o gminie bazując na dotychczasowych jej dokumentach. O żadnej rozsądnej nowej analizie moim zdaniem być mowy nie może, nie mówiąc o wypracowaniu nowych rozwiązań czy potrzebnych inwestycji.

Prognoza zmian klimatu, analiza wraz z modelowaniem hydrologicznym na potrzeby dobrej jakości miejskiego planu adaptacji to przynajmniej kilka miesięcy solidnego modelowania matematycznego w oparciu o dane z lokalnej stacji meteorologicznej. Dopiero w oparciu o wyniki takich analiz można stwierdzić, że gdzieś w mieście może dojść do zalania i tam skierować działania prewencyjne. A jeszcze trzeba wcześniej zdobyć na potrzeby wykonania analiz odpowiednie dane. Nie twierdzę, że przygotowanie miejskiego planu adaptacji ma trwać w nieskończoność, ale wykonanie dobrego dokumentu ma nie tylko cenę wyrażoną w pieniądzu, ale także wyrażoną w czasie potrzebnym do opracowania analiz i wniosków.

Jestem więc zdania, że sama ustawa wprowadzająca obowiązek przygotowania miejskich planów adaptacji, choć pojawi się wczesnym latem, wiosny w zakresie jakości tych planów nie uczyni. Podobno ma być wraz z tą ustawą wprowadzony system monitorowania rezultatów przyjętych przez gminy planów - jak dla mnie to nadal za mało. Źle przygotowane plany, nie będą mogły być dobrze monitorowane, bo po prostu nie będą zawierały nic co by można sensownie wdrożyć oczekując racjonalnych rezulatów. Skończyć się to może jak w PGN-ami lub omówionymi w zeszłym miesiącu SUMP-ami. Rozwój sobie, a plany sobie. 

Dlatego wszystkim przygotowującym się do opracowania miejskiego planu adaptacji dla swojego miasta przypominam nie tylko o wytycznych ministerstwa środowiska w tym zakresie, ale także o naszym „Poradniku adaptacji miasta do zmian klimatu” czy też poradniku "Lokalna Polityka Klimatyczna" także naszego autorstwa. A już całkiem prywatnie zapraszam na szkolenie z przygotowania miejskich planów adaptacji, które organizujemy wspólnie z FRDL-Okręg Mazowsze 28 lutego 2023. Zróbmy miejskie plany adaptacji z pożytkiem dla przyszłych pokoleń, a nie tylko do szuflady.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl