PL   |   EN

Czy Warszawa będzie na 100%?

Czy Warszawa będzie na 100%?
W zeszłym roku relacjonowaliśmy na portalu chronmyklimat.pl Warszawski Panel Klimatyczny. Okazało się, że reprezentatywna grupa warszawiaków poparła przejście miasta w 100% na OZE i 48 innych przyjaznych dla klimatu rekomendacji. Minął rok i przyszedł czas na powiedzenie „sprawdzam”.

Powiedzieć „sprawdzam”, a sprawdzić w istocie to dwie rożne sprawy. Już wydawało się, że droga pomiędzy tymi dwoma sprawami będzie bardzo długa i wyboista. W zeszłym roku miał być powołany i zacząć funkcjonować zespół monitorujący wdrażanie rekomendacji WPK, ale tak się nie stało. Wprawdzie w dniu 16 lipca 2021 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy zarządzenie nr 1145/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania i określenia organizacji pracy Zespołu Monitorującego wdrażanie rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego, to taki zespół nie rozpoczął prac. Co prawda, nieformalnie, powołano mnie osobiście na członka takiego zespołu, ale potem słuch o jego działaniach zaginął. Nie do końca było także wiadomo, kim są pozostali członkowie zespołu monitorującego. Krótko mówiąc falstart (kiedyś już o falstartach pisałem), bo dziś mamy już 2022 rok. 

Zaplanowanie prac zespołu było jedną z rekomendacji Panelu Klimatycznego, która miała być zrealizowana w 2021 roku, więc można powiedzieć, że nie została w pełni zrealizowana. A rekomendacji do realizacji w 2021 roku było więcej, aż 10. Staraniem potencjalnych członków zespołu monitorującego reprezentujących organizacje pozarządowe udało się doprowadzić do ujawnienia raportu z realizacji rekomendacji WPK za rok 2021. Taki raport można znaleźć na stronie urzędu miasta. Z raportu dowiemy się, że z rekomendacji planowanych do wdrożenia w zeszłym roku zrealizowano tylko 1* – przekazanie rekomendacji WPK zespołowi przygotowującemu nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta. 

Na ukończeniu jest wdrażanie dwóch innych rekomendacji. Dotyczą one poprawy obsługi osób ubiegających się dotacje ekologiczne od miasta lub systemu doradztwa energetycznego. Trzy rekomendacje są mniej więcej w połowie drogi. Wśród nich jest niestety rekomendacja dotycząca wyznaczenia konkretnych i mierzalnych celów dla miasta w zakresie ochrony klimatu i wpisania ich do dokumentów programowych, np. Strategii 2030. Również trzy rekomendacje właściwie nie zaczęły być realizowane, do czego miasto przyznaje się otwartym tekstem tylko w jednym przypadku: integracji zasad zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych. Na 49 rekomendacji, 13 jeszcze nie doczekało się rozpoczęcia prac nad wdrażaniem. Tak trzeba sobie zdawać sprawę, że od zakończenia Warszawskiego Panelu Klimatycznego minął zaledwie rok, ale dość wyraźnie był to rok nie w pełni wykorzystany na przygotowanie gruntu pod rzeczywiste zmiany na rzecz ochrony klimatu. 

Jest jednak nadzieja, że ten stan się odmieni. Za 12 dni zaplanowano pierwsze posiedzenie zespołu monitorującego wdrażanie rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Wraz ze mną, są w nim jeszcze 5 prężnie działających osób na rzecz ochrony klimatu w Warszawie, a po drugiej stronie 5 reprezentantów miasta. To dobry skład, aby solidnie sprawdzić, gdzie przespano szansę, gdzie są jeszcze rezerwy albo na ile można sobie pozwolić. Może dowiemy się, czemy model energetyczny Warszawy, który ma określić ścieżkę dojścia do 100% będzie realizowany jeszcze cały rok. Może też dowiemy się, kiedy zostanie ukończony Green Climate Action Plan.

Na pewno spytamy, dlaczego Warszawa jeszcze nie jest wymieniana w gronie liderów Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu. Podobne pytanie, ale zadane przedstawicielom innych gmin, pojawi się też 22 lutego o godzinie 11:00 na planowanej przez nas debacie on-line na temat: „Czy będzie klimat bez samorządów?”. Uczestnicy debaty już w blokach, a więcej informacji już w nadchodzącym tygodniu. Zapraszam!

 

* - może dwie, jeśli faktycznie uznamy opublikowanie zarządzenia prezydenta jako zaplanowanie monitoringu wdrażania WPK. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl