PL   |   EN

„Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym” - raport Instytutu Reform

Społeczny Fundusz Klimatyczny  miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym - raport Instytutu Reform
Raport „Społeczny Fundusz Klimatyczny – miliardy na walkę z ubóstwem energetycznym i transportowym” przedstawia kontekst wprowadzenia Funduszu, najważniejsze informacje dot. jego funkcjonowania i warunki, które jako Polska musimy spełnić, aby z niego skorzystać.

Publikacja opisuje działanie nowego systemu ETS2, kluczowe elementy Społecznego Funduszu Klimatycznego oraz wymogi dotyczące przygotowania Społecznego Planu Klimatycznego (SPK).

Raport odnosi się również do procesów przygotowania innych strategicznych dokumentów takich jak Krajowy Plan Odbudowy, z których można wyciągnąć lekcje dla procesu przygotowania SPK.

Ponadto w raporcie zidentyfikowano kluczowe dylematy, od rozstrzygnięcia których zależeć będzie efektywność wydatkowanych środków.

Publikacja dostępna jest na stronie Instytutu Reform.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl