PL   |   EN

Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2032 roku uzgodniony z Prezesem URE

Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2032 roku uzgodniony z Prezesem URE
źródło : PSE
Prezes URE uzgodnił „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na lata 2023-2032 (Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego).

Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032, bardziej kolokwialnie zwany Planem rozwoju systemu przesyłowego, jest wynikiem kilku lat doświadczeń stosowania nowatorskich analiz techniczno-ekonomicznych, w tym metod probabilistycznych, w zakresie planowania inwestycji w sieć przesyłową. Nakreślenie zbioru inwestycji w sieć zostało poprzedzone fundamentalną analizą scenariuszy rozwoju otoczenia i wnętrza systemu elektroenergetycznego po to, by wytypować takie inwestycje, które będą wnosiły wkład w bezpieczeństwo zasilania odbiorców w każdych warunkach.

Prezentowane w Planie inwestycje mają na celu wsparcie:

  • zobowiązań Polski do osiągnięcia celu krajowego w zakresie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii,
  • rządowego planu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku,
  • rządowego planu budowy mocy jądrowych,
  • przyłączeń nowych jednostek wytwórczych zgodnie z wynikami aukcji rynku mocy na lata 2023-26,
  • poprawy warunków zasilania, w tym minimalizacji ograniczeń sieciowych w całym systemie – w szczególności w kontekście planowanej budowy źródeł odnawialnych (wiatrowych) w Polsce północnej zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Plan przynosi pierwszą dużą rewolucję technologiczną zgodną ze wzorcami pochodzącymi z bardzo rozwiniętych systemów elektroenergetycznych z dużym udziałem OZE w miksie wytwórczym. Jest nią budowa linii HVDC łączącej 2 wyraźnie zarysowujące się obszary Polski – północ i południe. Celem tej inwestycji jest umożliwienie przesłania wymaganych przez zlokalizowany na południu Polski przemysł energii wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych zgromadzonych na północy Kraju. Alternatywą wobec tego przedsięwzięcia byłaby rozbudowa linii AC, niemniej okupioną istotnymi i kosztownymi ograniczeniami.

Drugą ważną zmianą w podejściu do długoterminowego planowania pracy systemu elektroenergetycznego jest propozycja budowy przez operatora systemu przesyłowego zasobów wytwórczych. Mogłyby być one wykorzystywane na potrzeby interwencyjne lub w celu poprawy warunków funkcjonowania sieci elektroenergetycznej w sytuacjach, gdy zbiór jednostek wytwórczych dostępnych dla operatora do redysponowania nie jest wystarczający.

Zespół planistów Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest przekonany, że przygotowując niniejszy Plan wykorzystał cały swój potencjał intelektualny i wszystkie dostępne narzędzia zgodnie z najlepszymi standardami obowiązującymi w światowej elektroenergetyce. Cały Zarząd Spółki podziela to przekonanie. To dobry Plan, który dobrze się wpisuje w ogólnokrajowe i regionalne strategie rozwojowe i pomaga w modernizacji Kraju.

Cały dokument do pobrania TUTAJ

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Stworzone przez allblue.pl