PL   |   EN

Transformacja energetyczna w celu osiągnięcia 1,5°C: ocena państw członkowskich UE

Transformacja energetyczna w celu osiągnięcia 1,5C: ocena państw członkowskich UE
źródło : pixabay.com
Ukazał się dokument dotyczący polityki 4i-TRACTION oceniono ścieżki zgodne z celem osiągnięcia temperatury 1,5°C dla siedmiu wybranych państw członkowskich UE i porównano je z obecnymi krajowymi planami i celami.

W przypadku wybranych państw członkowskich UE (Niemcy, Finlandia, Francja, Belgia, Holandia, Polska i Hiszpania) ocena stwierdza, że:

  • Wszystkie wybrane państwa członkowskie mogą do 2030 r. ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do co najmniej 50 proc. poniżej poziomu z 1990 r. (z wyłączeniem LULUCF), a w niektórych krajach nawet do 77 proc. Spośród siedmiu ocenianych państw członkowskich żadne z nich nie ustanowiło celów na 2030 r., które są zgodne z krajowymi ścieżkami łagodzenia zmiany klimatu wywodzącymi się z racjonalnych na całym świecie opłacalnych ścieżek 1,5°C.
  • W krajowych ścieżkach spójnych z 1,5 ° C szybkie wdrożenie energii wiatrowej i słonecznej umożliwia sektorowi energetycznemu osiągnięcie niemal zerowej emisji w 2030 r. We wszystkich siedmiu państwach członkowskich węgiel zostanie wycofany z sektora energetycznego do 2030 r. W najbardziej ambitnych ścieżkach gaz kopalny jest stopniowo wycofywany w latach 2028-2041.
  • Powszechna elektryfikacja jest centralnym elementem dekarbonizacji. Energia elektryczna zapewni 52-73% energii końcowej w siedmiu krajach w 2050 r. Elektryfikacja pozwala odnawialnym źródłom energii wypierać paliwa kopalne w miksie energetycznym, ale także znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na energię końcową, ze względu na większą wydajność technologii elektrycznych.
  • Państwa członkowskie mogą osiągnąć znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową poprzez elektryfikację, poprawę efektywności i zmiany społeczne. Polityka popytowa może przyczynić się do przyspieszenia redukcji emisji i zmniejszenia wyzwań po stronie podaży, działając tym samym jako "czynnik umożliwiający" transformację systemu energetycznego o temperaturze 1,5°C. W siedmiu wybranych krajach zapotrzebowanie na energię końcową spadnie w 2050 r. nawet o 58 proc. w stosunku do poziomów z 2019 r.
  • Odnawialne źródła energii zapewniają 40-47% końcowego zapotrzebowania na energię w krajach w 2030 r., A do 2050 r. wzrośnie do ponad 90%. Resztkowe zapotrzebowanie na paliwa kopalne jest w dużej mierze skoncentrowane w lotnictwie i pozaenergetyce, gdzie paliwa syntetyczne i surowce odnawialne stanowią główne źródło konkurencji.
     

Krótki opis polityki jest dostępny do pobrania w języku angielskim tutaj

Przeczytaj raport bazowy w jęzku angielskim tutaj

Tagi

Stworzone przez allblue.pl