PL   |   EN

REPowerEU: nowy impuls dla transformacji energetycznej w Polsce

REPowerEU: nowy impuls dla transformacji energetycznej w Polsce
źródło : Fotolia
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Reform poświęconą planowi REPowerEU oraz wynikających z niego niezbędnych reform, które wykraczają poza obecne zapisy KPO. Opracowanie powstało w oparciu o analizę europejskich oraz polskich dokumentów strategicznych oraz dyskusje z przedstawicielami administracji publicznej, poszczególnych sektorów stojących przed koniecznością transformacji, a także organizacji pozarządowych.

Plan REPowerEU zakłada dodatkowe przyspieszenie tempa transformacji energetycznej opartej na OZE oraz poprawie efektywności energetycznej względem wyjściowych propozycji w ramach pakietu Fit for 55. Jest to konieczne, by szybko uniezależnić się od importu gazu z Rosji przy poszanowaniu celu 55% redukcji emisji do 2030 r. Odejście od traktowania gazu ziemnego jako paliwa przejściowego, zastępującego węgiel dzięki bodźcom generowanym przez opłaty za emisje, zwiększa rolę zmian regulacyjnych odblokowujących potencjał OZE oraz pozwalających na przejście bezpośrednio od węgla do zeroemisyjnych źródeł, zgodnie z logiką coal to green.

Jak podkreślają autorzy nowego raportu Instytutu Reform REPowerEU: nowy impuls dla krajowych reform wspierających transformację?, dalsze przyspieszenie przebudowy polskiego oraz europejskiego systemu energetycznego wymaga w pierwszej kolejności stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla zeroemisyjnych technologii, w tym odblokowania barier administracyjnych oraz eliminacji luk w prawie, które opóźniają zielone inwestycje. Obecnie planowane reformy zawarte w KPO są niewystarczające, by w pełni wykorzystać potencjał poprawy bezpieczeństwa energetycznego zgodnie z założeniami planu REPowerEU. Raport omawia kluczowe zmiany otoczenia regulacyjnego planowane obecnie oraz brakujące inicjatywy, które powinny zostać uwzględnione przy aktualizacji KPO, KPEiK oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Szczególnie istotną rolę odgrywa tu odblokowanie inwestycji w zieloną elektryfikację, co wymaga strategicznego podejścia do przyspieszenia zarówno rozbudowy oraz integracji OZE w systemie energetycznym, jak i elektryfikacji w budynkach, przemyśle oraz transporcie.

Autorzy publikacji serdecznie dziękują Uczestniczkom i Uczestnikom okrągłego stołu, który odbył się 7 czerwca 2022 r. Dyskusja o tym, jak wykorzystać szanse wynikające z planu REPowerEU pozwoliła nam na lepsze zrozumienie zarówno perspektywy przedstawicieli administracji publicznej, jak i biznesu oraz organizacji pozarządowych, stanowiąc kluczowy wkład do niniejszego opracowania. Wierzymy, że wypracowanie spójnej strategii transformacji energetycznej Polski możliwe jest tylko poprzez dialog przedstawicieli wszystkich sektorów zaangażowanych w zmiany.

POBIERZ RAPORT

Tagi

Stworzone przez allblue.pl