PL   |   EN

KONFERENCJA ENERGIA DLA NIEZALEŻNOŚCI 2050

KONFERENCJA ENERGIA DLA NIEZALEŻNOŚCI 2050
W dniach 13-14 czerwca br. Instytut na rzecz Ekorozwoju, wraz z Partnerami zaprasza do udziału w konferencji Energia dla niezależności 2030, która odbędzie się w Warszawie.

Celem obrad konferencji będzie wypracowanie modelu przemian systemu energetyczno-klimatycznego Polski w obliczu wymagań polityki klimatycznej oraz nowych uwarunkowań geopolitycznych, które uległy diametralnej zmianie po inwazji Rosji na Ukrainę.

W związku z powyższym ważne jest przyjrzenie się obecnej sytuacji w polityce energetycznej naszego kraju i zastanowić się jak ją ulepszyć i jaki powinna obrać kierunek. Przez to konferencja wpisze się w dyskusję nad przyszłą Polityką Energetyczną Państwa do roku 2050 i aktualizację Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030, która planowana jest na przyszły rok. Wypracowane w trakcie konferencji wnioski przekazane zostaną ministerstwom odpowiedzialnym za przygotowanie tych dokumentów strategicznych, a także instytucjom i organizacjom zainteresowanymi tematyką konferencji.

Wydarzenie ma posłużyć znalezieniu dobrze udokumentowanych argumentów na rzecz aktywnej polityki klimatycznej w Polsce, zwłaszcza w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetyki, transportu czy rolnictwa jak i także w przemyśle i miastach. Jak wiadomo walka o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z gospodarki i wyeliminowanie spalania paliw kopalnych jest niezwykle ważnym elementem polityki na rzecz ochrony klimatu. Kluczowymi są Europejski System Handlu Emisjami (ETS) oraz Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), które dzięki współpracy wspomagają osiągniecie neutralności klimatycznej.

Niezwykle istotnym i ważnym staje przedstawianie korzyści bieżących jak i długofalowych ambitnej polityki klimatycznej, a także możliwych stymulatorów jej szybszego wdrażania jak i barier oraz trudności, które stoją obecnie i jakich można spodziewać się w przyszłości.

Najważniejszymi punktami odniesienia do konferencji będą:

  • Konsekwencje Porozumienia Paryskiego;
  • Zapisy Europejskiego Zielonego Ładu;
  • Dyskusje prowadzone nad wdrażaniem pakietu Fit for 55;
  • Raport IPCC pt. “Summary for Policymakers of Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”

Zapraszamy do zapoznania się z agendą konferencji oraz do rejestracji na wydarzenie.

 

Partnerzy Konferencji

Patroni Medialni

 

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl