PL   |   EN

Nature Restoration Law z poparciem większości krajów UE.

Nature Restoration Law z poparciem większości krajów UE.
źródło : pixabay.com
Polski rząd na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej sprzeciwił się poparciu Nature Restoration Law, unijnego prawa, którego celem jest odbudowa przyrody. Mimo to projekt, który pomoże Polsce w walce z suszą, powodziami oraz zwiększy bezpieczeństwo żywnościowe, został przyjęty głosami 20 krajów UE.

Polski rząd jako jeden z kilku krajów Unii Europejskiej sprzeciwił się poparciu NRL i stanął w tej sprawie m.in. obok Węgier Viktora Orbana. Przeciw zagłosowały także: Włochy, Finlandia, Szwecja i Holandia, a Belgia wstrzymała się od głosu. Pomimo sprzeciwu kilku krajów, NRL zostało przyjęte głosami 20 państw członkowskich, co jest bardzo dobrą wiadomością zarówno dla mieszkanek i mieszkańców miast, jak i rolników.

Jak podkreślają organizacje pozarządowe i naukowcy, to prawo jest  kluczowe dla ochrony i przywracania ekosystemów nie tylko na terenie Polski, ale całej Unii Europejskiej. Nature Restoration Law dotyczy bowiem: lasów, rzek, miast, bezpieczeństwa żywnościowego, a nawet zwiększenia bezpieczeństwa państwa w związku z zagrożeniem ze wschodu. Bez inwestycji w zasoby takie jak gleby, wody i różnorodność biologiczna trudno będzie produkować żywność i utrzymać konkurencyjne rolnictwo.

Nature Restoration Law ma nas osłonić przed negatywnymi skutkami zmian klimatu, które już teraz dotykają Polskę. Niestety mimo poparcia trzech czwartych społeczeństwa, apeli naukowców i organizacji pozarządowych polski rząd zdecydował się utrzymać szkodliwą linię swoich poprzedników z PiS i stanął po stronie krajów, które odmówiły poparcia tego prawa. Na szczęście większość krajów UE wykazała się większą odpowiedzialnością i dalekowzrocznością. – mówiła Marta Klimkiewicz z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Projekt NRL zyskał poparcie wielu środowisk naukowych i społecznych, a także zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. 75 proc. obywatelek i obywateli uważa, że Polska powinna poprzeć przepisy dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych – to badanie Instytutu Spraw Publicznych. 75 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że europosłowie powinni zaangażować we wzmocnienie ochrony przyrody i zasobów naturalnych, a 86% z nich jest przekonanych, że rolą Unii Europejskiej jest wyznaczanie standardów w tym zakresie – to z kolei wyniki najnowszego badania More in Common.

Całkowicie niezrozumiałe jest działanie wbrew tak jasnym oczekiwaniom społeczeństwa oraz własnym obietnicom wyborczym, które były składane jeszcze w ubiegłym roku  – oceniła decyzję polskich władz Justyna Choroś z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. – Polski rząd nie skorzystał z szansy, by ramię w ramię z innymi krajami głosować za. Na szczęście jesteśmy częścią europejskiej rodziny i dziś jest pierwszy dzień pracy nad wprowadzaniem prawa o odtwarzaniu przyrody. Nieodmiennie jako organizacje pozarządowe podtrzymujemy swoją gotowość do pracy nad wdrażaniem Nature Restoration Law w Polsce – dodaje.

Dzisiejsze głosowanie to wielki sukces dla przyrody, a jednocześnie wielka porażka naszego rządu. Mimo obietnic wyborczych Polska stanęła po stronie przeciwników ochrony przyrody, wbrew interesowi i woli polskiego społeczeństwa. Odpowiedzialność za tę decyzję obarcza rząd, który do końca blokował poparcie przez Polskę tego przełomowego prawa – ocenia Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych apelujących o poparcie NRL, w ramach kampanii „Natura Ratuje Ludzi”, wskazywali, że proponowane takiego rodzaju działania jak choćby odtwarzanie mokradeł czy odbudowa lasów mogą pomóc w budowie ogłoszonej niedawno przez rząd „Tarczy Wschód”, której jednym z elementów obronnych mają być zapory naturalne, utrudniające mobilność przeciwnika.

Rozporządzenie ws. odbudowy zasobów przyrodniczych oznacza zdrowsze lasy, swobodnie płynące rzeki, więcej terenów zielonych w miastach. Oznacza mniej susz, powodzi i fal upałów, czystsze powietrze i wodę, bezpieczne rolnictwo i gospodarkę opartą na stabilnych fundamentach. Szacunkowe korzyści płynące z odbudowy są średnio 8-10 razy większe niż jej koszty. Wysokie korzyści przyniesie nam tylko dobrze zaplanowane i w pełni wdrożone prawo. Wzywamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska do jak najszybszego rozpoczęcia prac nad przygotowaniem planu odbudowy zasobów przyrodniczych, na którego wypracowanie mamy dwa lata, oraz włączenie do prac, od samego początku, szerokiego grona interesariuszy – komentuje Dariusz Gatkowski, WWF Polska

Koalicja 10% to zespół największych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, takich jak Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i wiele innych. Organizacje te współpracują, aby promować i wspierać inicjatywy mające na celu ochronę środowiska i przywrócenie naturalnych ekosystemów. Z inicjatywy koalicji apel do Premiera podpisało aż 229 polskich organizacji społecznych.

Więcej informacji o Nature Restoration Law: www.naturaratujeludzi.pl

Źródło: Client Earth Polska

Stworzone przez allblue.pl