PL   |   EN

TAK dla Nature Restoration Law!

TAK dla Nature Restoration Law!
źródło : Pracowania na rzecz Wszystkich Istot
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zbierała podpisy pod petycją TAK dla Nature Restoration Law! Inicjatywę wsparło 56 477 osób. Poniżej prezentujemy treść petycji.

TAK dla Nature Restoration Law!


 
Do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
Pana Donalda Tuska
 

Szanowny Panie Premierze! 

Jako obywatelki i obywatele głęboko zaniepokojeni szaleńczym tempem niszczenia przyrody, apelujemy o poparcie unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Ma Pan wyjątkową okazję, by powstrzymać kryzys utraty bioróżnorodności i rozpocząć stopniową odnowę ekosystemów, w tym także ziemi uprawnej, co zapewni nam bezpieczeństwo żywnościowe i osłoni nas przed skutkami zmian klimatu.
 

Dlaczego to jest ważne?

Zmiana klimatu nie jest pojedynczym wydarzeniem. Instrumenty polityczne powinny koncentrować się na ułatwianiu szerszego stosowania praktyk, które poprawiają jakość gleby, ochronią zasoby wodne, krajobraz i różnorodność biologiczną, aby zwiększyć naszą odporność na zmiany klimatu.

NRL to

- odbudowa ekosystemów (lasów, rzek, mórz, torfowisk, zieleni miejskiej),
- bezpieczeństwo żywnościowe i stabilne rolnictwo,
- zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi, ponieważ coraz bardziej obawiamy się skutków zmian klimatu.

1. Polskie społeczeństwo obywatelskie coraz wyraźniej domaga się ochrony ekosystemów leśnych oraz chce tworzenia nowych rezerwatów i parków narodowych. Dane pochodzące z badań IPSOS przeprowadzonych w styczniu 2024 r. na zlecenie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot są jednoznaczne: aż 84,6% Polek i Polaków popiera objęcie ochroną 20 proc. najcenniejszych przyrodniczo i społecznie polskich lasów, a 82,2% osób udzielających odpowiedzi oczekuje reformy zarządzania publicznymi lasami na rzecz zwiększenia ochrony przyrody. Rozporządzenie NRL spełnia zapisy umowy koalicyjnej stanowiące zapowiedź  zdecydowanych działań rządu na rzecz poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza. 

2. W dobie narastających kryzysów (pandemia, wojna, zmiany klimatyczne) odbudowa zasobów przyrodniczych jest opłacalną inwestycją w stabilną gospodarkę, ponieważ każde 1 EUR wydane na odtwarzanie przyrody przynosi zwrot w wysokości od 8 do 38 EUR. Szacunkowe korzyści płynące z odbudowy są średnio 8-10 razy większe niż jej koszty. Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) szacuje, że aż 44 biliony dolarów z wartości ekonomicznej generowanej rocznie na świecie – czyli ponad połowa światowego PKB – są w stopniu umiarkowanym lub wysokim zależne od przyrody i jej usług. Straty związane z suszą w Polsce już teraz szacuje się na około 6,5 miliarda złotych rocznie!

3. Głos Polski w Radzie Unii Europejskiej jest kluczowy i będzie miał wpływ na przyjęcie lub odrzucenie NRL. Zapisy rozporządzenia negocjowano przez dwa lata. W marcu 2024 r. Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem NRL. Aby ukończyć procedurę legislacyjną, decyzję musi teraz podjąć Rada UE. To znaczy, że NRL powinno poprzeć minimum 55% państw członkowskich, które reprezentują co najmniej 65% społeczeństwa UE. Aktualnie za przyjęciem rozporządzenia jest 19 krajów, 6 jest przeciw, a 2 się wstrzymują. W gronie państw, które sprzeciwiają się NRL znajduje się Polska. 

Dlaczego trzeba działać teraz?

I Powód przyrodniczy:

Aż 81 proc. chronionych europejskich siedlisk przyrodniczych oraz 63 proc. gatunków jest w nieodpowiednim lub złym stanie.

II Powód klimatyczny:

Europa ociepla się dwukrotnie szybciej niż reszta świata (jeśli temperatura na innych kontynentach rośnie o 2 stopnie, u nas wzrasta o 4 stopnie Celsjusza) – ubiegły rok był najcieplejszym w historii, a marzec 2024 r. był dziesiątym najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów.

III Powód polityczny:

17 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady UE, które może być ostatnią szansą na przegłosowanie tego ważnego prawa.

W związku z powyższym domagam się zagłosowania przez Polskę za przyjęciem Nature Restoration Law.

 

Kampania jest wspólną inicjatywą Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Avaaz i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

źródło: Pracowni na rzecz Wszystkich Istot 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl