PL   |   EN

Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych cieszy się poparciem 75% obywateli w krajach, które go nie poparły

Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych cieszy się poparciem 75% obywateli w krajach, które go nie poparły
źródło : pixabay.com
Państwa członkowskie UE, które nie wspierają rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych, działają wbrew opinii publicznej. Wynika to z sondażu przeprowadzonego w Holandii, Finlandii, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i Szwecji, który pokazuje, że trzy czwarte ich obywateli popiera wprowadzenie tych przepisów, podczas gdy presja na państwa członkowskie by przyjęły tę długo oczekiwaną ustawę jest coraz większa.

Rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, będące odpowiedzią UE na wzajemnie powiązane kryzysy związane z klimatem oraz bioróżnorodnością, pozostaje w impasie od marca, kiedy to straciło niezbędną większość państw członkowskich po wycofaniu się Węgier w ostatniej chwili. Nowe badanie - przeprowadzone przez Savanta z udziałem 6190 respondentów ze wspomnianych sześciu państw członkowskich - pokazuje, że większość osób w krajach, które nie popierają tego prawa, uważa, że zanik przyrody i różnorodności biologicznej przyniesie w dłuższej perspektywie negatywne skutki dla ludzi, rolnictwa i gospodarki oraz że należy temu pilnie zaradzić poprzez odbudowę ekosystemów. 

Przepisy dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych uzyskały największe poparcie we Włoszech - 85% obywateli, na Węgrzech - 83% oraz w Polsce - 72%. Tylko 6% ankietowanych nie zgodziło się z przyjęciem ustawy. Pełne wyniki można znaleźć tutaj

Koalicja #RestoreNature, składająca się z BirdLife Europe, ClientEarth, EEB i WWF EU, mówi: "Wyniki te dowodzą, że niektóre państwa członkowskie ignorują troskę swoich obywateli o przyrodę. Pomimo tego, że 75% mieszkańców Holandii, Finlandii, Węgier, Włoch, Polski i Szwecji popiera rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, rządy tych państw nadal odmawiają im korzyści płynących z tego typu działań, w tym ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, poprawy zdrowia i samopoczucia oraz długoterminowych zysków finansowych. Liczby te potwierdzają jak ważne jest przyjęcie tych przepisów przez Unię Europejską i powinny być sygnałem ostrzegawczym dla rządów, które nie popierają tego istotnego prawodawstwa mającego poparcie obywateli. Nikt nie wygrywa, gdy stan naszej przyrody się pogarsza, podczas gdy wszyscy mogą wygrać gdy pozwolimy jej się zregenerować".

Kilka miesięcy wcześniej podobne badania przeprowadzono w Austrii i Belgii, dwóch krajach, które wstrzymały się od głosowania nad wspomnianym projektem dotyczącym odbudowy zasobów przyrodniczych. W Austrii 77% populacji domaga się, aby przyroda była konsekwentnie chroniona i odtwarzana, przy czym prawie trzy czwarte ankietowanych wyraźnie wzywa do określenia "wiążących celów" w zakresie przywracania przyrody. W Belgii 82% osób zdecydowanie opowiada się za odtwarzaniem przyrody na większą skalę, a ponad 84% uważa, że belgijskie władze powinny dołożyć większych starań, aby do 2030 r. odtworzyć co najmniej 30% przyrody na lądzie i morzu, która znajduje się w złym stanie. 

Wyniki pojawiają się w ślad za listem wysłanym przez 11 ministrów środowiska, wzywającym swoich odpowiedników z innych państw do przyjęcia ustawy na zbliżającym się posiedzeniu Rady ds. środowiska w dniu 17 czerwca.

źródło: eeb.org

 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl