PL   |   EN

Jedzenie ma znaczenie: zdrowa dieta zwiększa ekonomiczną i fizyczną szansę na utrzymanie celu 1,5°C

Jedzenie ma znaczenie: zdrowa dieta zwiększa ekonomiczną i fizyczną szansę na utrzymanie celu 1,5C
źródło : pixabay.com
Naukowcy z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK) wskazują, że ogólnoświatowe przejście na zdrowszą, bardziej zrównoważoną dietę może stanowić znaczący krok w kierunku ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Uzyskana w ten sposób redukcja emisji gazów cieplarnianych zwiększyłaby dostępny, zgodny z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 1,5°C, budżet węglowy i pozwoliłaby osiągnąć ten sam wynik klimatyczny przy niższym poziomie eliminacji dwutlenku węgla i mniej rygorystycznych redukcjach emisji CO2 w systemie energetycznym. Spowodowałoby to również obniżenie cen emisji, cen energii oraz wydatków na żywność.

„Odkryliśmy, że pod wieloma względami dieta bardziej zrównoważona, fleksitariańska, zwiększa wykonalność celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego” – mówi Florian Humpenöder, naukowiec w PIK i współautor badania opublikowanego w Science Advances. „Redukcja emisji gazów cieplarnianych związanych ze zmianą diety, ze szczególnym uwzględnieniem metanu pochodzącego od przeżuwaczy hodowanych na mięso i mleko, pozwoliłaby nam rozszerzyć nasz obecny globalny budżet CO2 wynoszący 500 gigaton o kolejne 125 gigaton i nadal pozostać w granicach celu 1,5°C mając przy tym 50% szansę jego osiągnięcia” – dodaje.

Wycena emisji gazów cieplarnianych [eng. Greenhouse gas, GHG] w systemie energetycznym i glebowym jest ważnym instrumentem politycznym pozwalającym na pozostanie w granicach celu jakim jest ocieplenie o maksymalnie 1,5°C. „Nasze wyniki pokazują, że w porównaniu z kontynuacją obecnych trendów żywieniowych, bardziej zrównoważona dieta nie tylko zmniejsza wpływ produkcji żywności na system glebowy, taki jak wylesianie i straty azotu. Ogranicza również emisje GHG pochodzących z systemu glebowego w takim stopniu, że obniża ogólnogospodarcze koszty emisji gazów cieplarnianych, zgodne z celem 1,5°C w 2050 r., o 43 procent”, wyjaśnia współautor Alexander Popp, lider grupy roboczej ds. zarządzania użytkowaniem gruntów w PIK. „Co więcej, zdrowa dieta zmniejszyłaby również naszą zależność od usuwania dwutlenku węgla w 2050 r. o 39 procent” – kontynuuje.

Dieta fleksitariańska może mieć znaczący wpływ na możliwość osiągnięcia celu 1,5°C

Dotychczasowa literatura nie pozwalała na wyodrębnienie wkładu samych zmian żywieniowych w wykonalność celu 1,5°C. W nowym badaniu, naukowcy z PIK zbadali, w jaki sposób zmiany żywieniowe przyczyniłyby się do wykonalności  ścieżek transformacji 1,5°C względem scenariusza bez zmian żywieniowych. Naukowcy wykorzystali platformę zintegrowanego modelowania oceny REMIND-MAgPIE o otwartym kodzie źródłowym do symulacji ścieżek 1,5°C, w tym zmiany diety w kierunku Planetarnej Diety Zdrowotnej EAT-Lancet do 2050 r. we wszystkich regionach świata. „Dieta planetarna EAT-Lancet to dieta fleksitariańska, w której dominuje szeroka gama żywności pochodzenia roślinnego, wyraźne ograniczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza w regionach o wysokich i średnich dochodach, oraz ograniczone spożycie m.in. dodatkowych cukrów” – mówi współautorka Isabelle Weindl z PIK.

Należy jednak stawić czoła poważnym wyzwaniom: Podejmowanie decyzji w zakresie polityki żywnościowej jest często rozdzielone między różne instytucje i ministerstwa, co utrudnia wdrożenie spójnej polityki wspierającej zdrowe odżywianie. Co więcej, autorzy stwierdzają, że włączenie społeczne i systemy rekompensat mają kluczowe znaczenie dla sprawiedliwego przejścia na zdrową dietę.

„Wyniki wskazują, że zmiana naszej diety może mieć istotne znaczenie, jeśli nie chcemy przekroczyć limitu 1,5°C w ciągu najbliższych 10-15 lat. Wymaga to globalnie skoordynowanych wysiłków na rzecz wspierania przejścia na zrównoważoną, zdrową dietę” – podsumowuje Johan Rockström, dyrektor PIK i współautor badania.

źródło: www.pik-potsdam.de

Tagi

Stworzone przez allblue.pl