PL   |   EN

Edukacja w zakresie ochrony przyrody - ogłoszono nabór wniosków

Edukacja w zakresie ochrony przyrody - ogłoszono nabór wniosków
źródło : pixabay.com
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.8 Edukacja w zakresie ochrony przyrody.

Data rozpoczęcia naboru: 16.02.2024 r.

Kto może składać wnioski?

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
parki narodowe
instytuty badawcze
jednostki Sieci Badawczej Łukasiewicz
Polska Akademia Nauk
instytuty naukowe PAN
Polska Akademia Umiejętności
uczelnie wyższe
pozarządowe organizacje ekologiczne
Ministerstwo Klimatu i Środowiska i jednostki podległe

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie może zostać przyznane samodzielnym projektom, w których większość zadań projektowych ma zasięg ponadregionalny (minimum 3 regiony NUTS2). Projekty mają być ukierunkowane na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat celów i zasad ochrony przyrody oraz wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska i zdrowie ludzi. Osiągnięciu tego celu będzie służyło wykorzystanie różnorodnych form i środków przekazu oraz nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych i materiałów edukacyjnych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wszystkie informacje na stronie naboru w witrynie NFOŚiGW

Tagi

Stworzone przez allblue.pl