PL   |   EN

Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym - debata online

Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym - debata online
30 września 2019 roku o godz. 11:00 zapraszamy na ostatnią debatę w ramach projektu Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami.

Debata będzie moderowana przez Hannę Kryszyńską - koordynator projektu Eko-lokator. W debacie udział wezmą również: Sebastian Kulis – frelancer prowadzący bloga roślinneporady.pl, przedstawiciel Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych; ; przedstawiciel Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy, oraz przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Uczestnicy i uczestniczki debaty, dyskutować będą o problemie związanym z zagospodarowaniem roślinności w mieście. Prognozy przewidują, że coraz więcej osób będzie mieszkać w miastach. Miasta będą się rozrastać. Zieleń miejska pełni funkcje: ekologiczne, techniczne i zdrowotne. Poprawia warunki aerosanitarne, obniża temperaturę w ramach „miejskiej wyspy ciepła”, infiltruje wody opadowe i tłumi hałas. Obecność terenów zieleni wpływa korzystnie na estetykę danego miejsca. Zieleń korzystnie wpływa także na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Wiele mówi się o poprawie jakości życia w mieście dzięki zieleni, o przekształceniu miasta zanieczyszczonego, w bardziej zielone – ekologiczne. Czy można powiedzieć, że obserwujemy tendencje poza Polską ale również w Polsce do tworzenia zielonych miast?

O projektowaniu biofilicznym (biophilic design) mówi się przy okazji biurowców, projektowaniu wprowadzającym do środowiska pracy elementy natury, która zacznie stanowić integralny element przestrzeni na zewnątrz i wewnątrz budynków. Czy taki trend ma szanse zaistnieć i w budynkach wielorodzinnych?

Z badań przeprowadzonych w ramach projektu Eko-lokator wynika, że mieszkańcy są świadomi znaczenia zieleni / jej wpływu na jakość życia na osiedlu/ w budynku. Ale wprowadzenie zielonej ściany czy zielonego dachu wzbudza w nich obawy tj. koszty instalacji, utrzymania, ale w też w przypadku ścian obawa przed zawilgoceniem ścian, insektami i gryzoniami , a w przypadku zielonych dachów obawa, że można je realizować tylko w nowym budownictwie. Jak pobudzić mieszkańców do większej dbałości o środowisko naturalne? Czy świadomy eko-lokator będzie wywierał presje na to jak będą wyglądać i funkcjonować osiedla/ budynki wielorodzinne?

Debata Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym, jest ostatnią z trzech, debat w ramach projektu Eko-lokator.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl