PL   |   EN

Ustawa dotycząca czystego powietrza już na jesieni

Ustawa dotycząca czystego powietrza już na jesieni
Piotr Woźny pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze” powiedział podczas debaty on – line, „Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza”. że do końca tego roku zostanie przyjęta ustawa dotycząca czystego powietrza i podpisana pierwsza umowa z gminą na realizację termomodernizacji domów zakwalifikowanych do programu.

W dniu 6 czerwca na debatę pt. „Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza”. Debata dotyczyła głównie problematyce ubóstwa energetycznego. Eksperci - Dominik Owczarek - kierownik programu polityki społecznej w Instytucie Spraw Publicznych, Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, Aleksandra Stępniak – konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Polska oraz Eugeniusz  Gołembiewski – burmistrz miasta Kowal w województwie Kujawsko-Pomorskim dyskutowali o tym, co można zrobić, aby minimalizować problem ubóstwa energetycznego. Dyskusję moderowała red. Ewa Podolska.

Podczas dyskusji Piotr Woźny opowiadał jak w tej chwili przebiega proces przygotowywania ustawy na temat czystego powietrza oraz o działaniach wokół niej. Ustawa ma dotyczyć rozwiązania jednocześnie kilku spraw: jakości powietrza, ubóstwa energetyczne, efektywności energetycznej oraz klimatu. W tej chwili prowadzone są działania pilotażowe w Skawinie, gdzie identyfikowane są realne problemy zarówno na poziomie mieszkańców jak i na poziomie samorządu i procedur i działań potrzebnych już na poziomie urzędu.

Piotr Woźny zapowiedział, że będzie przygotowany ogólnopolski system informatyczny dotyczący palenisk oraz określane zostanie kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o wsparcie. Uczestnicy debaty podkreślali bardzo mocno, że walka z ubóstwem energetycznym musi być również podjęta jako zagadnienie polityki społecznej i powinna znaleźć się w zakresie obowiązków ośrodków pomocy społecznej.

Wszyscy zgodzili się, że walka z ubóstwem energetycznym i walka o czyste powietrze to proces, który potrwa wiele lat, ale jest priorytetowy.

Posłuchajcie na jakim etapie jest proces przygotowań do ustawy

Debata jest elementem europejskiego projektu Make Europe Sustainable for All („Zrównoważona Europa dla Wszystkich”) oraz zbiega się z rozpoczęciem obchodów European Development Days.

"Make Europe Sustainable For All" - to trzyletni,  międzysektorowy projekt skupiający 25. partnerów z całej Europy. Jego celem jest zachęcanie do szybkiego i ambitnego wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w państwach UE zarówno poprzez agendy rządowe jaki i przez samych obywateli. W ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjna na temat wyrównywania szans powiązana z celem zrównoważonego rozwoju nr 10, czyli zredukowanie nierówności społecznych. http://www.ine-isd.org.pl/make-europe-sustainable-for-all/

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, organizator debaty od lat zajmuje się zagadnieniami ubóstwa energetycznego i wszystkimi jego konsekwencjami. Więcej na temat problemu możesz się dowiedzieć z podstrony portalu chronmyklimat.pl: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/ubostwo-energetyczne/ciekawe-artykuly


Projekt „Make Europe Sustainable for All” jest współfinansowany przez Komisję Europejską.

Stworzone przez allblue.pl