PL   |   EN

Zaproszenie na debatę on-line „Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza”

Zaproszenie na debatę on-line Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza w dniu 6 czerwca o godz. 12:00 na debatę pt. „Jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i zanieczyszczeniom powietrza”. Transmisja w czasie rzeczywistym odbędzie się na portalu www.chronmyklimat.pl.

Głównym ekspertem, który wygłosi informację wstępną, będzie Dominik Owczarek - kierownik programu polityki społecznej w Instytucie Spraw Publicznych. Debata będzie moderowana przez red. Ewę Podolską dziennikarkę Radia Tok FM. W debacie wezmą udział również: Piotr Woźny - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, Aleksandra Stępniak – konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Polska oraz Eugeniusz  Gołembiewski – burmistrz miasta Kowal w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Debata poświęcona będzie zagadnieniom ubóstwa energetycznego jako jednego z przejawów nierówności społecznych. Uczestnicy będą zastanawiać się, w jaki sposób można te nierówności minimalizować oraz dyskutować o tym, w jaki sposób, zarówno na poziomie ogólnopolskim
i lokalnym, można przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, które w dużej mierze wynika właśnie z ubóstwa energetycznego.

Debata jest elementem europejskiego projektu Make Europe Sustainable for All („Zrównoważona Europa dla Wszystkich”) oraz zbiega się z rozpoczęciem obchodów European Development Days.

"Make Europe Sustainable For All" - to trzyletni,  międzysektorowy projekt skupiający 25. partnerów z całej Europy. Jego celem jest zachęcanie do szybkiego i ambitnego wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w państwach UE zarówno poprzez agendy rządowe jaki i przez samych obywateli. W ramach projektu prowadzona jest kampania informacyjna na temat wyrównywania szans powiązana z celem zrównoważonego rozwoju nr 10, czyli zredukowanie nierówności społecznych. http://www.ine-isd.org.pl/make-europe-sustainable-for-all/

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, organizator debaty od lat zajmuje się zagadnieniami ubóstwa energetycznego i wszystkimi jego konsekwencjami. Więcej na temat problemu możesz się dowiedzieć z podstrony portalu chronmyklimat.pl: http://www.chronmyklimat.pl/projekty/ubostwo-energetyczne/ciekawe-artykuly


Projekt „Make Europe Sustainable for All” jest współfinansowany przez Komisję Europejską.

Stworzone przez allblue.pl