PL   |   EN

Debata „Energetyka rozproszona – w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery"

Debata Energetyka rozproszona  w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery
Zapraszamy do obejrzenia całości debaty online „Energetyka rozproszona – w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery”, która odbyła się 28 maja 2014 roku.

W debacie wzięli udział:

Mariusz Wójcik z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej,
prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej,
dr Włodzimierz Grochal z Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców "Forum Energetyki Odnawialnej",
Paweł Bartoszewski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Debatę poprowadził Paweł Sulik, dziennikarz radia TOK FM.

Punktem wyjścia do debaty była teza, że energetyka prosumencka stanowi szansę na redukcję kosztów i generowanie dodatkowego przychodu w gospodarstwach domowych, dając tym samym podstawę do tworzenia energetyki obywatelskiej. Jest również sposobem na realizowanie polityki klimatycznej, w tym celów redukcyjnych CO2, jak również jest drogą prowadzącą do – tak dzisiaj ważnego – zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

By jednak ziścił się obraz w którym obywatele i gospodarka będą mogli w pełni czerpać korzyści wypływające z energetyki rozproszonej niezbędne są zmiany zarówno w obszarze prawa, jak i świadomości społecznej.

Pytania, na które rozmówcy szukali w czasie naszej debaty odpowiedzi:

Czy energetyka rozproszona może zwiększyć w sposób istotny bezpieczeństwo energetyczne kraju?
Które technologie związane z energetyką rozproszoną mają największą szansę rozwoju i wpływu na Polską gospodarkę, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój krajowego przemysłu?
Jakie działania są niezbędne w celu upowszechnienia energetyki rozproszonej np. rozwój inteligentnych sieci, systemy magazynowania?
Czy obecny system zachęt dla prosumentów (net metering, program ”Prosument” NFOŚiGW) pozwoli osiągnąć masę krytyczną dla mikroinstalacji? Jakie zmiany są niezbędne?
Czy energetyka rozproszona może zapewnić odpowiedni poziom redukcji CO2, by wypełnić obecne i przyszłe cele unijne?
Zapraszamy do oglądania.

Stworzone przez allblue.pl