PL   |   EN

Czy Polska będzie „Fit for 55%”?

Czy Polska będzie Fit for 55%?
Czas na ostatnią przed wakacjami debatę w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych”. Debata online zatytułowana Czy Polska będzie „Fit for 55%”, odbędzie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 roku.

Za nami są już 3 debaty tematyczne w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych”. Do tej pory goście debat organizowanych przez portal chronmyklimat.pl, wypowiadali się na tematy: Przyszłość ciepłownictwa w Polsce, Ubóstwo energetyczne w Polsce oraz Jak osiągnąć neutralny dla klimatu transport w ciągu najbliższych 30 lat?. Czwarta, debata, będzie zatytułowana: Czy Polska będzie „Fit for 55%”? Debata w wersji online została zaplanowana na poniedziałek, 14 czerwca i będzie ją można śledzić na profilu Facebookowym portalu chronmyklimat.pl. 

Dyskusja przed unijnym szczytem

Pod koniec czerwca, przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej, mają podjąć decyzję odnośnie pakietu „Fit for 55%”, odnośnie osiągnięcia zadowalających poziomów w redukcji gazów cieplarnianych. Mowa tutaj o redukcji szkodliwych dla klimatu gazów do 2030 roku, do poziomu 55% względem roku 1990. Proponowane przez UE rozwiązania mają być ekonomicznie i społecznie efektywne. Czy lepsze będzie zostanie przy systemie ESR, czy może rozbudowa systemu EU ETS? Zanim nastąpią kroki na europejskim szczycie, z tymi problemami postarają się zmierzyć goście debaty.

Kluczowe pytania i goście debaty Czy Polska będzie „Fit for 55%”?

Według wstępnych ustaleń, wśród zaproszonych gości mają znaleźć się wymienione niżej osoby. Możliwe jednak będą jeszcze personalne zmiany do czasu rozpoczęcia debaty. Na chwilę obecną głos będą miały zabrać:

 • Tobiasz Adamczewski - przedstawiciel Forum Energii
 • Daria Kulczycka – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan
 • Marcin Korolca – przedstawiciel Instytutu Zielonej Gospodarki
 • Szymon Firlaga – przedstawiciel Związku Producentów Materiałów dla Budownictwa
 • Urszula Stefanowicz – przedstawicielka PKE Okręgu Mazowieckiego

Gościa postarają się poruszyć ważne dla klimatu kwestie i znaleźć odpowiedzi na pytania:

1. Rozszerzony ETS czy pozostanie przy ESR? Co jest lepsze dla Polski, co dla Europy, a co będzie skuteczniejsze dla klimatu?

2. Jak Polska może zredukować emisje, do poziomów wymaganych przez UE?

3. Jak osiągnąć oczekiwane redukcje w emisji, w szczególności w branżach transportowej, budowlanej i pozostałych sektorach poza systemem EU ETS?

Organizator debaty Czy Polska będzie „Fit for 55%”?

Organizatorem debaty jest chronmyklimat.pl - niekomercyjny portal informacyjny dotyczący polityki klimatycznej w prowadzony przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju (pierwszy ekologiczny think-tank w Polsce). Portal śledzi blisko 150 tys. użytkowników rocznie, a organizowane na żywo debaty docierają średnio nawet do 1000 oglądających jednocześnie.
Debata w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE

Debata Czy Polska będzie „Fit for 55%”?, odbywa się w ramach projektu „LIFE_UNIFY - łącząc Unię Europejską na rzecz działań klimatycznych” i jest dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cały projekt jest przedsięwzięciem kilkunastu unijnych partnerów pod przewodnictwem CAN-Europe. Wśród wspomnianych partnerów znajdują się:

 • Centrum pro dopravu a energetiku, z.s. (Słowacja),
 • Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Chorwacja),
 • 92-gruppen (Dania),
 • Eestimaa Looduse Fond (Estonia),
 • Germanwatch e.V. (Niemcy),
 • Glopolis, o.p.s. (Belgia),
 • Instytut Na Rzecz Ekorozwoju (Polska),
 • Réseau Action Climat – France (Francja),
 • Sociedad Española de Ornitología (Hiszpania),
 • ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia).

W założeniach projekt ma stymulować transformację energetyczną krajów członkowskich, poprzez oddziaływanie na fundusze europejskie czy przygotowywanie Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Klimatycznych.

Stworzone przez allblue.pl