więcej


Inicjatywy lokalne

Podsumowanie konferencji pt. "Porozumienie Burmistrzów - europejska inicjatywa ochrony klimatu" (12665)

2011-05-17

Drukuj
W dniu 5 maja 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Porozumienie Burmistrzów – europejska inicjatywa ochrony klimatu", zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. W konferencji udział wzięło ok. 100 osób. Byli to przedstawiciele miast i gmin z całej Polski zainteresowani problematyką ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju energetycznego.
Celem konferencji była promocja inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów oraz zachęcenie polskich władz lokalnych do aktywnego włączenia się w działania na rzecz ochrony klimatu poprzez przystąpienie do tego Porozumienia.

Porozumienie Burmistrzów jest ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej przeznaczoną dla wszystkich europejskich miast i gmin, które pragną przyłączyć się do walki ze zmianami klimatu, a jednocześnie znacząco poprawić komfort życia swoich mieszkańców. Przystępując do porozumienia burmistrzowie zobowiązują się do podjęcia działań w zakresie zrównoważonego zarządzania energią oraz do przekroczenia celu energetycznego Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Jak do tej pory Porozumienie podpisało ponad 2,5 tys. miast i miejscowości, w tym 11 z Polski.

Otwarcia konferencji dokonali Zbigniew Michniowski, prezes zarządu PNEC i zastępca prezydenta Bielska-Białej, Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, oraz Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. Konferencja składała się z dwóch części:

Część I. Polityka klimatyczna

W trakcie pierwszej części konferencji uczestnicy zostali zaznajomieni z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz Polski. Politykę UE przedstawił Jerzy Zająkała, przedstawiciel Komitetu Regionów, natomiast politykę Polski zaprezentował Damian Jakubik, zastępca dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska. Następnie Jan Rączka, prezes zarządu NFOŚiGW, przedstawił wsparcie, jakiego fundusz udziela miastom i gminom zaangażowanym w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego oraz odpowiedział na liczne pytania, które napłynęły z sali.

Na zakończenie części I Christophe Frering z Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli zaprezentował inicjatywę Komisji Europejskiej pn. „Porozumienie Burmistrzów”, która była przedmiotem szczegółowych rozważań II części konferencji.

Część II. „Porozumienie Burmistrzów”

Drugą część konferencji rozpoczęła prezentacja Leszka Drogosza, dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy, który przedstawił korzyści, jakie może zyskać miasto podpisując Porozumienie Burmistrzów. Warto w tym miejscu nadmienić, iż Warszawa, Bielsko-Biała, Niepołomice i Łubianka jako pierwsze miasta w Polsce zdecydowały się na przystąpienie do tej ambitnej inicjatywy.

Następnie Marcin Idczak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawił instrument finansujący ELENA stanowiący wsparcie dla sygnatariuszy porozumienia a Zbigniew Michniowski, prezes zarządu PNEC i zastępca prezydenta Bielska-Białej, zaprezentował, jak w praktyce wypełnić podjęte w wyniku podpisania Porozumienia zobowiązania. Bielsko-Biała ma w tym zakresie spore doświadczenie, gdyż jako pierwsze miasto w Polsce opracowała i rozpoczęła wdrażanie "Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii" (SEAP), mającego umożliwić osiągnięcie celów Porozumienia. Następnie Maria Stankiewicz, dyrektor biura PNEC, przedstawiła rolę Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów oraz doświadczenia Stowarzyszenia jako pierwszej w Polsce struktury tego typu.

Na zakończenie konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się polscy oraz zagraniczni Sygnatariusze Porozumienia: Gdynia, Niepołomice, Dzierżoniów, Dobrich (Bułgaria), Freiberg (Niemcy) oraz Viborg (Dania). W imieniu miast ukraińskich wypowiedział się Andrij Kyrcziw, przedstawiciel stowarzyszenia „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy”.

Konferencji towarzyszyła wystawa banerów pt. „Dobra Energia”, przedstawiająca dotychczasowe osiągnięcia polskich i ukraińskich Sygnatariuszy Porozumienia. Wystawa została opracowana w ramach projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii” realizowanego przez Stowarzyszenie w 2010 roku.

Wszystkie prezentacje wygłoszone podczas konferencji dostępne są na stronie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités".


Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
www.pnec.org.pl


 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej