więcej


Inicjatywy lokalne

Konkurs dla gmin "Lider Zielonej Energii" (12663)

2011-05-31

Drukuj
Projekt edukacyjny "Nasza Gmina Chroni Klimat" zaprasza do udziału w konkursie "Lider Zielonej Energii". Konkurs adresowany jest do gmin, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, zainteresowanymi wspieraniem energetyki odnawialnej na potrzeby lokalnego rozwoju. 
Przedmiot i zasady konkursu

Samorządy gminne przygotowują, na własnym przykładzie, opis dobrej praktyki wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych wykorzystujących odnawialne źródła energii na swoim terenie i dokonują jego zgłoszenia na konkurs. Opis dobrej praktyki powinien być wykonany nie tylko przez urząd gminy i jego jednostki, ale we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi i społecznymi, takimi jak:
- pozarządowe organizacje ekologiczne i społeczne
- przedsiębiorstwa
- szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie
- szkoły i uczelnie wyższe
- lokalne i regionalne agencje rozwoju
- instytucje otoczenia biznesu
- regionalne i branżowe organizacje gospodarcze
- ośrodki naukowo-badawcze
- instytuty naukowe
- parafie.

Cele konkursu
  • identyfikowanie dobrych przykładów przedsięwzięć ekoenergetycznych w gminach w zakresie aktywnego wspierania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
  • upowszechnienie i promocja w środowiskach samorządowych przykładów dobrych praktyk przedsięwzięć ekorozwojowych w dziedzinie gospodarki energetycznej;
  • uhonorowanie najlepszych przykładów wspierania przez samorząd gminny przedsięwzięć ekoenergetycznych;
  • pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych przedsięwzięć proekologicznych w dziedzinie gospodarki energetycznej;
  • kreowanie pozytywnego wizerunku gmin – zwycięzców konkursu – jako przykładów właściwego wykorzystywania potencjału energii odnawialnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego;
  • zachęcanie samorządów do partnerskiej aktywności proekologicznej na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
 
Ogólne zasady

Zgłaszane do konkursu opisy dobrych przykładów przedsięwzięć ekoenergetycznych powinny być zrealizowane na terenie gminy w przeciągu ostatnich pięciu lat (a więc funkcjonować nie wcześniej niż od 2005 r.), a w ich powstaniu samorząd lokalny odegrał istotną rolę. Opisy dobrych praktyk mogą być wykonywane według ustalonego formularza (do pobrania poniżej). Przewiduje się uhonorowanie 20 najlepszych przykładów i nagrodzenie gmin statuetką konkursową.

W zgłaszanych opisach punktowane będą w szczególności opisy przygotowane przez więcej niż jeden podmiot lokalny oraz przykłady współpracy międzysektorowej i partnerskiego podejścia do rozwiązywania problemów ekologicznych, w tym przedsiębiorczość społeczna oraz tworzenie zielonych miejsc pracy.

Opisy powinny być przesyłane drogą elektroniczną lub drogą pocztową na płycie CD na wskazany adres. Redakcją i prezentacją opisów dobrych praktyk zajmuje się Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (kontakt do strony Serwisu poświęconej Konkursowi znajduje się poniżej). Oceną i weryfikacją przykładów dobrych praktyk zajmuje się zespół ekspertów Europejskiej Wszechnicy Samorządowej FPGP – komórki ekspercko-edukacyjnej Fundacji oraz przedstawiciele Serwisu Samorządowego PAP.
 

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.eko-gminy.pl/konkurs-dla-gmin.html


źródło: Nasza Gmina Chroni Klimat 
www.eko-gminy.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej