więcej


Inicjatywy lokalne

"Train of Ideas" z Hamburga w tournee po Europie (12661)

2011-06-01

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Od 31 maja warszawiacy przez 5 dni będą mogli spojrzeć w przyszłość: „Train of Ideas” zatrzyma się na Placu Defilad, aby zaprezentować wystawę "Visions for Future Cities", która dostępna będzie w czterech językach.
Tę wyjątkową, interaktywną ekspozycję można będzie obejrzeć bezpłatnie od 31 maja do 3 czerwca w godzinach 13.00-18.00 oraz 4 czerwca w godzinach 9.00-18.00. W trakcie swojego tournee trwającego od kwietnia do listopada „Train of Ideas” zatrzyma się w 18 europejskich metropoliach.

Hanzeatyckie miasto Hamburg wprawia swoje pomysły w ruch, aby europejskie miasta mogły wzajemnie dzielić się wiedzą i zachęcić jak największą liczbę mieszkańców z różnych krajów do dialogu. Za sprawą „Train of Ideas” Hamburg staje się European Green Capital „na szynach”.

W 2011 r. drugie co do wielkości miasto w Niemczech uzyskało tytuł European Green Capital 2011. Trzydzieści cztery miasta z siedemnastu europejskich państw ubiegały się o uzyskanie tego wyróżnienia. Komisja Europejska wybrała Hamburg ze względu na aktualny stan środowiska i ambitne plany na najbliższe lata w zakresie ochrony klimatu. Kluczowe znaczenie dla jury UE miało również połączenie rozwoju przemysłowego wraz z ochroną środowiska w Hamburgu.

„Train of Ideas” zawitał już do Warszawy, gdzie przywitali go gospodarze m.st. Warszawy. „Train of Ideas” prezentuje idee European Green Capital 2011 w sześciu kontenerach, w których kryje się ekscytujący świat, zachęcający gości do kontemplacji, eksperymentowania i kreatywnej rozrywki. Multimedialna wystawa prezentuje wybrane wyzwania przed jakimi stoją miasta XXI wieku i ukazuje najbardziej wizjonerskie rozwiązania realizowane w Europie. Łącznie można zobaczyć blisko 100 projektów związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju z Hamburga i innych europejskich miast.

Na wystawie „Train of Ideas” prezentowane są również najlepsze proekologiczne projekty realizowane przez Warszawę. Pierwszym z nich jest tworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Wdrożenie projektu przez firmę Siemens Sp. z o.o. w konsorcjum z Siemens AG spowodowało m.in. poprawę warunków ruchu transportu publicznego, zapewniło priorytet komunikacji szynowej, uporządkowało ruch komunikacji miejskiej na wybranych do pierwszego obszaru projektu ulicach Warszawy, skróciło czas przejazdu, zapewniło redukcję emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i poprawiło w znaczący sposób bezpieczeństwo ruchu. Prowadzi to do ograniczenia używania spalinowych pojazdów indywidualnych, a co za tym idzie redukcji zużycia surowców energetycznych i tym samym emisji CO2 do atmosfery, co poprawi jakość powietrza, a także zmniejszy zatłoczenie ulic oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Kolejny projekt, którym może się pochwalić Warszawa to modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Czajka. Jest to największa inwestycja ekologiczna w Polsce. W jej ramach istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostaną zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami. Dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalnia zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków, zwiększona zostanie przepustowość z obecnych 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, a obiekt będzie dodatkowo przyjmować ścieki z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy, dzięki realizowanemu pod dnem Wisły kolektorowi przemysłowemu.

Wystawa „Visions for Future Cities” jest poświęcona różnym strefom życia, takim jak zrównoważona mobilność, odnawialne źródła energii, odpowiedzialna konsumpcja, ochrona przyrody oraz zagrożonych gatunków, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Na rowerze miejskim warszawiacy mogą wirtualnie zapoznać się z największym w Europie projektem rozwoju obszarów miejskich – rozwojem dzielnicy HafenCity w Hamburgu. W tej nowoczesnej dzielnicy, która stanowi wzór innowacyjnych standardów na skalę europejską, w modelowy sposób zostało połączone życie i praca na wodzie.
 
Wizualizacja interaktywnej wystawy

Wystawa ma za zadanie uświadomić odwiedzającym ją osobom wpływ człowieka na środowisko. Goście mogą dowiedzieć się więcej na temat rozwoju miast. Dalsza część wystawy jest poświęcona tematyce ochrony środowiska, użytkownicy mogą tu porównać stopień zanieczyszczeń próbek wody z największych rzek w Europie. W ostatnich dwóch kontenerach wystawa ponownie powraca do globalnej perspektywy: poruszane tematy to m.in. skutki przestarzałej polityki energetycznej czy konsekwencje zmian klimatycznych.

W związku z przyjazdem „Train of Ideas” do Warszawy odbyła się debata „Green Capital Challenges”, poświęcona tematyce związanej z transportem i komunikacją publiczną w mieście.

Miasto Hamburg realizuje projekt we współpracy z firmami Deutsche Bahn (DB) i Siemens. Obie firmy są oficjalnymi partnerami strategicznymi European Green Capital 2011, natomiast firma Panasonic została sponsorem "Train of Ideas".

Na Placu Defilad w Warszawie można też obejrzeć wystawę "Inteligentna sieć", którą przygotowała firma Siemens. Partner projektu zapewnia również energooszczędną lokomotywę oraz wyposaża wagony w energooszczędne oświetlenie. Zaangażowanie firmy Siemens w projekt „Train of Ideas” wpisuje się w realizowaną przez nią, a także przez European Green Capital misję działania na rzecz coraz bardziej efektywnej ochrony środowiska w codziennym życiu. Już prawie jedna trzecia obrotów firmy jest generowana ze zrównoważonych technologii, których zakres będzie nieustannie poszerzany.

Deutsche Bahn, jako oficjalny partner logistyczny European Green Capital, przejmuje pełną logistykę związaną z przemieszczaniem się wystawy. Dzięki możliwości podróżowania bez emitowania CO2 spółka udowodnia, że mobilność i ochrona klimatu nie wykluczają się. DB postawiła sobie ambitne cele: do 2020 r. emisja CO2 we wszystkich rodzajach transportu ma zostać zmniejszona o 20% w porównaniu z 2006 r.

Z kolei sponsor projektu Panasonic dostarcza ekrany na wystawę. W 2018 r. Panasonic będzie świętować 100-lecie swojej działalności. Celem firmy jest objęcie pozycji światowego lidera w zakresie zielonych innowacji w przemyśle elektronicznym do tego czasu.

Wystawa „Train of Ideas” będzie w tournee po Europie do 20 października 2011 r. Goście mogą odpowiednio wcześniej zarejestrować swój udział w wycieczce lub po prostu przyjść na wystawę w określonych godzinach. Wstęp na wystawę jest wolny.

Więcej informacji na temat europejskich przystanków „Train of Ideas" i wystawy „Visions for Future Cities” można znaleźć na stronie: www.train-of-ideas.net
 

źródło: Twenty Four Seven PR Sp. z o.o.

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej