więcej


Zielona gospodarka

Zagraniczne rozmowy w sprawie współpracy z firmami GreenEvo (15460)

2013-03-09

Drukuj

GreenevoPrezentacja technologii firm – laureatów GreenEvo oraz możliwość współpracy bilateralnej to główne tematy wizyt delegacji Kraju Ałtajskiego oraz Kirgistanu w Polsce. GreenEvo to autorskie przedsięwzięcie Ministerstwa Środowiska, którego celem jest wsparcie sprzedaży na rynkach międzynarodowych polskich rozwiązań środowiskowych.

Owocne rozmowy z Krajem Ałtajskim

W trakcie dwudniowej wizyty delegacji Kraju Ałtajskiego goście zapoznali się z rozwiązaniami firm – laureatów GreenEvo. Odwiedzili także dwie oczyszczalnie ścieków w Skierniewicach, które wykorzystają nagrodzoną w ramach programu technologię Rovapo. Pozwala ona na odzysk wody ze ścieków, która następnie może być ponownie wykorzystywana m.in. do procesów technologicznych w zakładach.

Podczas drugiego dnia pobytu w Polsce delegacja ałtajska odwiedziła kompleksie laboratoriów naukowo-badawczych oraz instalację pokazową należące do firmy Dagas – kolejnego laureata GreenEvo. Tym razem zapoznali się z zasadami funkcjonowania katalizatora spalania Reduxo. Poprawia on efektywność spalania paliw węglowodorowych, czego efektem jest m.in. zmniejszenie zużycia paliw oraz ilości emitowanych przy tym szkodliwych gazów.

"Liczymy, że wizyta delegacji Kraju Ałtajskiego w Polsce przyniesie wymierne efekty. Mamy już pierwsze sygnały o możliwej współpracy z firmami GreenEvo. Warto też wspomnieć, że technologie firm GreenEvo z powodzeniem funkcjonują już na rynku rosyjskim. Przykładem jest m.in. system Rovapo do odzysku wody ze ścieków" – powiedziała Beata Jaczewska, wiceminister środowiska odpowiedzialna m.in. za realizację programu GreenEvo.

Wśród członków delegacji Kraju Ałtajskiego znaleźli się: Władimir Łarionow, szef administracji miasta Rubcowska; Aleksander Aleksiejenko, zastępca szefa administracji miasta Barnaułu; Konstanty Bazarow, szef administracji miasta-uzdrowiska Biełokurichi; Władimir Łapko, dyrektor organizacji komunalnej miasta Zarinska; Dmitrij Łopatkin, dyrektor miejskiego wielobranżowego przedsiębiorstwa komunalnego miasta Sibirskij; Siergiej Kofanow, dyrektor komunalnej organizacji zarządzającej „Centralna" miasta Bijska; Władimir Gefnider, dyrektor organizacji zarządzającej „Inicjatywa komunalno-mieszkaniowa" w mieście Barnauł oraz Wiktor Patudin, dyrektor partnerstwa niekomercyjnego „Związek organizacji komunalno-mieszkaniowych Kraju Ałtajskiego.

Wizyta delegacji Kraju Ałtajskiego odbyła się w dniach 3-4 marca br.

O warunkach współpracy z delegacją Kirgistanu

GreenEvo było także przedmiotem spotkania z delegacją Kirgistanu, która gościła w Ministerstwie Środowiska 5 marca. Goście zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania programu oraz technologiami oferowanymi przez jego laureatów. Ze szczególnym zainteresowaniem delegacji z Kirgistanu spotkały się rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami. Jak podkreślali goście – jest to jeden z problemów środowiskowych koniecznych do rozwiązania w ich kraju.

"Projekt GreenEvo skupia wiele innowacyjnych technologii środowiskowych, w tym rozwiązania służące do utylizacji odpadów. Przykładem jest m.in. system T-Technolgy do produkcji paliwa płynnego z odpadów z tworzyw sztucznych" – powiedziała podczas spotkania Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynator projektu GreenEvo w Ministerstwie Środowiska.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o warunkach i możliwościach współpracy z firmami GreenEvo. "Na początku proponujemy kontakt z Ministerstwem Środowiska lub polską ambasadą działającą w danym kraju. Rozpatrujemy wówczas problemy środowiskowe i potrzeby danego kraju. Na tej podstawie możemy następnie zorganizować spotkanie z firmami GreenEvo. Warto podkreślić, że na takie zagraniczne misje handlowe zabieramy firmy oferujące technologie służące rozwiązaniu konkretnych problemów środowiskowych w danym kraju. Dlatego tak ważny jest pierwszy kontakt z nami, aby późniejsze spotkania były jak najbardziej owocne" – powiedziała Agnieszka Kozłowska-Korbicz.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach wizyty studyjnej dziennikarzy z Kirgistanu w Polsce realizowanej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ze strony delegacji z Kirgistanu udział w nim wzięli: Timur Toktonaliew, dziennikarz Radia Azattyk, współpracownik Instytutu Wojny i Pokoju (IWPR Kirgistan), niezależny współpracownik mediów w Kirgistanie; Czingis Esengul Uułu, attache w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kirgistanu - Wydział Informacji, Prasy i Kultury, dziennikarz i redaktor wcześniej współpracujący z głównymi kanałami telewizyjnymi KR oraz Julia Kostenko, korespondent agencji informacyjnej 24.kg.

O GreenEvo

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla polskich przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska, który wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie środowiska i wspiera ich międzynarodowy transfer. Do tej pory odbyły się trzy edycje programu, w ramach których wyłoniono łącznie 40 firm – laureatów. Obecnie prowadzony jest konkurs w ramach czwartej edycji GreenEvo.

Dodatkowe informacje:

Strona www GreenEvo: www.greenevo.gov.pl

Prezentacja firm GreenEvo: www.youtube.com/watch?v=mL2fHi_j8dw&feature=player_embedded

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej