więcej


Zielona gospodarka

Unijny budżet – inwestycje w innowacyjną i zieloną gospodarkę (15889)

2013-07-03

Drukuj

Parlament Europejski poparł dziś, 3 lipca br., projekt Wieloletnich Ram Finansowych, czyli budżetu unijnego na lata 2014-2020 o wartości 960 miliardów euro. Nowy budżet unijny jest szansą na stworzenie w Polsce innowacyjnej, oszczędnie korzystającej z zasobów gospodarki – wskazuje Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

W końcu udało się osiągnąć porozumienie co do kształtu przyszłego budżetu unijnego: Parlament Europejski przyjął rezolucję wyrażającą poparcie dla dotychczas wypracowanych zapisów. Nowe ramy finansowe będą zgodne ze strategią Europa 2020, w której Unia stawia na innowacyjną i „zieloną" gospodarkę. Oznacza to na przykład, że 20% wszystkich wydatków budżetowych powinno służyć ochronie klimatu, tak, aby zarówno Polityka Spójności, jak i środki przeznaczane na rolnictwo czy badania i rozwój, przyczyniały się do realizacji unijnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych [1].

Dzięki koncentracji wsparcia, w Polityce Spójności więcej przyznanych Polsce środków wydawać będziemy na badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa, teleinformatykę, odnawialne źródła energii czy efektywność energetyczną. W regionach mniej rozwiniętych na te cele ma zostać przeznaczonych co najmniej 50% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [2].

Nowy budżet unijny to bezprecedensowa szansa dla Polski. Nie będzie już przecinania wstęg na mało uczęszczanych drogach czy budowanie aquaparków, za których utrzymanie później nie ma kto płacić. Wsparcie dostaną projekty, które pozwolą przekształcić Polskę w kraj bardziej konkurencyjny, wysoko rozwinięty i zamożny, a przy tym odpowiedzialny i dbający o środowisko – mówi Patrycja Romaniuk, koordynator ds. funduszy europejskich Polskiej Zielonej Sieci.

Zmiana priorytetów wydawania środków unijnych może pozwolić Polsce uniknąć tzw. pułapki średniego dochodu, która dotknęła między innymi Grecję, Hiszpanię czy Portugalię. Opublikowany w czerwcu raport „2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości" przygotowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju i Instytut Badań Strukturalnych, wskazuje, że w państwach tych wyczerpały się dotychczasowe motory wzrostu oparte na inwestycjach w podstawową infrastrukturę i rozpoczął się okres spowolnienia bez szans na dogonienie liderów [3].

Zgodnie z raportem, Polska stoi obecnie na rozdrożu. Z jednej strony, może pozostać przy status quo i reagować na trendy światowe z opóźnieniem. Alternatywą są reformy na rzecz poprawy jakości instytucji publicznych i stanowionego prawa, kreatywności i innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów, których motorem mogłoby stać się w Polsce budowanie gospodarki niskoemisyjnej. Pozwoliłoby to zwiększyć PKB Polski o 0,5% w 2030 roku, i o ponad 1% w roku 2050, poprawić nasze bezpieczeństwo energetyczne i stworzyć nowe, zielone miejsca pracy.

Lepsze odzwierciedlenie potrzeb ludzi i środowiska w nowym rozdaniu unijnych środków jest celem prowadzonego przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć projektu pn. „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.". Organizacja pracuje nad włączeniem pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli w programowanie funduszy europejskich na szczeblu regionalnym i przygotowaniem rekomendacji dla Urzędów Marszałkowskich w obszarze transportu, energetyki, bioróżnorodności i gospodarki odpadowej i ściekowej [4].

Przypisy:

1. Komisja Europejska, Climate action in the EU budget,
ec.europa.eu/clima/policies/finance/budget/index_en.htm.
2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Założenia Umowy Partnerstwa,
www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Programowanie_2014_2020/Umowa_partnerstwa/Documents/Zal_UP_05_02_2013_jm.pdf.
3. Instytut Badań Strukturalnych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości, np2050.pl/pl.
4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju – partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r. ekoprojekty.pl.

 

źródło: PZS


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej