więcej


Zielona gospodarka

Podróż do przyszłości – jaka będzie Polska w 2050 r.? Prezentacja raportu z projektu „Niskoemisyjna Polska 2050” (15872)

2013-06-28

Drukuj

Instytut Badań Strukturalnych oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju, dzięki wsparciu Europejskiej Fundacji Klimatycznej przygotował dokument, który pokazuje możliwe ścieżki dojścia Polski do niskoemisyjnej gospodarki w perspektywie roku 2050.

Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy modernizować Polskę, aby ograniczenie emisji gazów cieplarnianych było równocześnie drogą przekształcenia Polski w kraj konkurencyjny gospodarczo, wysoko rozwinięty i zamożny, a jednocześnie w odpowiedzialny sposób dbający o zdrowie swoich obywateli i środowisko naturalne. Podobne założenia wymagają już dziś obrania odpowiedniego kierunku zmian i podjęcia decyzji jaki kraj chcemy zostawić następnym pokoleniom Polaków.

Według autorów raportu najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie drogi niskoemisyjnej modernizacji. Stajemy bowiem przed wyjątkowym wyzwaniem związanym z transformacją polskich źródeł energii, co będzie procesem długotrwałym i wymagający działań w różnych obszarach, ale relatywnie szybko może przynieść korzyści makro, jak i mikroekonomiczne oraz społeczne. Nowe technologie związane z niskoemisyjną modernizacją już dziś zmieniają światową energetykę, ale niestety w Polsce są ciągle niedoceniane. Czas najwyższy, aby to zmienić, gdyż inwestycje w rozwój alternatywnych źródeł energii i ekoinnowacje wszystkim przyniosą korzyści.

Sukces niskoemisyjnej modernizacji leży w umiejętnym wykorzystanie różnorodnych technologii energetycznych, zwłaszcza pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Rozwój tanich, niskoemisyjnych technologii energetycznych zapewni Polsce nie tylko przyśpieszenie gospodarcze, ale także bezpieczeństwo energetyczne. Czas skończyć z epoką, w której ponad 90% energii elektrycznej i ciepła produkowane jest z węgla kamiennego i brunatnego, które nie tylko zatruwają środowisko, wpływają negatywnie na zdrowie Polaków i przyczyniają się do przedwczesnej śmiertelności, ale kontynuowanie takie strategii energetycznej wkrótce zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju. Planowane zmiany będą stopniowe, a elektrownie węglowe jeszcze długo będą produkowały prąd, lecz ich rola powinna się stopniowo zmieniać ze źródeł stanowiących zarówno podstawę jak i rezerwę systemu, w kierunku mocy uzupełniających i szczytowych. Ograniczenie roli węgla w miksie energetycznym wydłuży też okres wykorzystania złóż krajowych i pozwoli uniknąć w najbliższej przyszłości obowiązkowego importu tego surowca z innych krajów np. z Chin, gdyż w samej Polsce nie będziemy mieli jego wystarczającej ilości.

W wyniku niskoemisyjnej modernizacji w połowie wieku zmniejszą się koszty zewnętrzne funkcjonowania gospodarki i będzie można osiągnąć duże oszczędności w przemyśle, rolnictwie oraz w utylizacji odpadów. Jedną z najważniejszych korzyści nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także społecznym będzie utworzenie nowych miejsc pracy w nowych gałęziach „zielonej gospodarki".

Dzięki rozwojowi niskoemisyjnej modernizacji w ciągu najbliższych czterdziestu lat będzie można przekształcić Polskę w nowoczesny kraj, mogący konkurować nie tylko z innymi światowymi gospodarkami ekonomicznie, ale także pod względem poziomu życia wszystkich obywateli.

Pomysł projektu Niskoemisyjna Polska 2050

Inspiracją dla projektu Niskoemisyjna Polska 2050 był fakt, że większość krajów europejskich posiada dokumenty, które wyznaczają ich kierunki rozwoju do roku 2050, tzw. Mapy Drogowe 2050. W dokumentach tych prezentowane są pogłębione analizy ekonomiczne, do których mogą sięgać politycy w czasie podejmowania ważnych decyzji politycznych. W Polsce do tej pory taki dokument nie powstał. Instytut Badań Strukturalnych i Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy i finasowaniu Europejskiej Fundacji Klimatycznej podjęły się przygotowania Polskiej Mapy Drogowej 2050. Punktem wyjścia do przygotowania analiz stał się cel redukcji emisji gazów cieplarniach o 80 proc. do roku 2050.

Idea projektu Niskoemisyjna Polska 2050

Główną ideą projektu jest rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej. Pokazanie sposobów modernizacji Polski, tak aby do roku 2050 osiągnąć cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 proc. określonych w "Planie działań na rzecz przejścia do konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w 2050 roku". Istotną kwestią jest też przesunięcie punktu ciężkości w debacie publicznej i agendzie polityki państwa w stronę myślenia w kategoriach modernizacji opartej o innowacyjność, efektywność i przyjazność środowisku naturalnemu. W ramach projektu zostaną przedstawione argumenty przemawiające za wbudowaniem polityki klimatycznej w szerszą agendę modernizacyjną polskiej gospodarki.

Więcej informacji o projekcie na stronie: np2050.pl.

Pełny raport można już pobrać ze strony: np2050.pl/pl/raport.

***

Poza raportem "2050.pl – podróż do niskoemisyjnej przyszłości" dostępne są jeszcze cztery publikacje projektu Niskoemisyjna Polska 2050:

 

Pobierz pliki:

 

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej