więcej


Zielona gospodarka

Inwestorzy oczekują dodatkowych informacji niefinansowych od spółek giełdowych (15853)

2013-06-26

Drukuj

Europejscy inwestorzy finansowi domagają się wprowadzenia obowiązkowego raportowania danych niefinansowych, w tym dotyczących kwestii środowiskowych i emisji gazów cieplarnianych w raportach rocznych dużych spółek. Organizacje reprezentujące inwestorów, w tym Eurosif, Eumedion, CDP, CDSB, EFFAS, UNEP-FI, ICGN i IIGCC podpisały list, w którym wspierają nową propozycję Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zdaniem organizacji jest to rozwiązanie ułatwiające podejmowanie decyzji inwestycyjnych, poprawiające długoterminową konkurencyjność europejskich spółek i skłaniające je do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Inwestorzy zwracają się jednocześnie do największych spółek notowanych na GPW o dobrowolne udostępnianie danych wykorzystywanych do analizowania i preselekcji spółek do portfeli inwestycyjnych. Inwestorzy zarządzający aktywami o wartości ponad 65 bln euro dolarów wnioskują o udostępnienia informacji dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem CDP  międzynarodowej organizacji non-profit, w ramach której raportuje ponad 4000 spółek, w tym ponad 90% największych europejskich notowanych.

Poniżej przedstawiamy treść listu:

Warszawa, 21 czerwca 2013r.

Dobrowolny system raportowania danych na temat działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, bezpiecznym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych cieszy się coraz większym powodzeniem wśród globalnych inwestorów. „W coraz większym stopniu przywiązują oni wagę do danych niefinansowych, które są zresztą stopniowo integrowane z danymi finansowymi. Wśród inwestorów wspierających CDP, którzy zarządzają w przybliżeniu 1/3 kapitału zainwestowanego globalnie, są nie tylko fundusze zarządzające funduszami etycznymi czy aktywami fundacji i organizacji kościelnych. W tej grupie są największe europejskie fundusze takie jak norweski NBIM czy grupy kontrolujące zarządzających aktywami w Polsce – Allianz, Axa, Aviva... Część inwestorów korzysta z danych dostępnych bezpośrednio poprzez Bloomberga, aby dokonywać wstępnej preselekcji spółek wybierając te, które udostępniają dodatkowe informacje niefinansowe"  powiedział Tomasz Niewola, dyrektor CDP na Europę Środkową i Wschodnią.

Udział w systemie raportowania w ramach CDP niesie ze sobą kilka podstawowych korzyści. Daje możliwość pogłębionej analizy spółki, a także identyfikacji ryzyk i szans biznesowych, wynikających z efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Służy jako benchmark i narzędzie wymiany najlepszych praktyk tym w zakresie. Ułatwia zarządom spełnienie oczekiwań inwestorów w zakresie transparentności działań związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, a także uzyskanie potwierdzenia skuteczności ich wysiłków w zakresie corporate governance. Wykorzystanie globalnego standardu raportowania, używanego przez ponad 90% największych europejskich spółek daje także możliwość poszerzenia grona potencjalnych inwestorów o podmioty zainteresowane etycznymi aspektami działalności biznesowej, a także przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku spółki.

„Jako pierwszy polski sygnatariusz CDP's Investors Report co roku raportujemy wszystkie nasze działania ukierunkowane na obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. W ten sposób chcemy pokazać naszym klientom i partnerom biznesowym, że działamy odpowiedzialnie we wszystkich możliwych obszarach. Podejmowanie inicjatyw mających na celu obniżenie emisji to zawsze jest sytuacja, w której wygrywają obie zainteresowane strony, zarówno przedsiębiorstwo, jak i środowisko. Korzyści dla środowiska są oczywiste, natomiast dla firmy to nie tylko okazja, aby zmniejszyć swój ślad węglowy (carbon footprint), ale również poprawić efektywność, a często też obniżyć koszty produkcji" – powiedziała Magdalena Sulieman, menadżer ds. zarządzania środowiskiem, Citibank Handlowy.

Dzięki inicjatywie Carbon Disclosure Project (CDP), kilka tygodni temu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się konferencja „Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój – wpływ na strategie biznesowe, przejrzystość i odporność przedsiębiorstw".

Uczestnicy spotkania, mającego na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w biznesie, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC a także instytucji finansowych, spółek giełdowych i fundacji doszli do wspólnego wniosku, że polski biznes wciąż nie rozpoznaje w pełni korzyści związanych z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju. „W Polsce ta świadomość nie jest jeszcze na tym poziomie, jakiego byśmy sobie życzyli, ale wzrasta. Dla dojrzałych spółek zrównoważony rozwój to tak naprawdę konieczność, aby osiągnąć sukces w biznesie. Nie sposób osiągnąć pełen sukces biznesowy nie monitorując i nie minimalizując swojego wpływu na środowisko. Indeksy pokazują, że te spółki, które identyfikują swoją odpowiedzialność szerzej, uwzględniając kwestie społeczne i środowiskowe, wychodzą szybciej z kryzysu. I te czynniki ekonomiczne powinny być podstawową zachętą dla spółek, aby je uwzględniać w swojej działalności"  powiedziała Irena Pichola, dyrektor Praktyki Sustainable Business Solutions w PWC. „Mamy dowody na to, że zrównoważony rozwój przekłada się na wycenę spółek. Czynników mających wpływ na sukces przedsiębiorstwa jest sporo, ale kiedy patrzymy na indeksy uwzględniające spółki zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability Indeks, FTSI4GOOD to indeksy, które w porównaniu do innych radzą sobie lepiej"  dodała.

Zdaniem uczestników spotkania zorganizowanego przez CDP już wkrótce możemy spodziewać się zmiany postaw lokalnych przedsiębiorców. „Konferencja Klimatyczna w Warszawie będzie stanowić dodatkowy impuls uświadamiający problem zmian klimatycznych polskiemu społeczeństwu, ale także polskim przedsiębiorcom" – powiedział Jacek Mizak, dyrektor Departamentu Rozwoju Zrównoważonego w Ministerstwie Środowiska.

Zarówno rząd, jak i podmioty odpowiedzialne za organizację rynków w Polsce, starają się promować zrównoważone modele biznesowe. „Chcemy namówić biznes do identyfikowania się z ideą naprowadzania konsumpcji na tory zrównoważone, mając świadomość, że jest to bardzo trudne zadanie. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma być szansą dla rozwoju gospodarki. Przygotowując program zidentyfikowaliśmy ponad 300 obszarów – szans na korzystną dla rozwoju gospodarki transformację niskoemisyjną. Pokazujemy konkretnie, co można zrobić, często w ramach niezauważanych dotąd sfer aktywności człowieka. Obejmujemy bardzo szerokie spektrum zagadnień, takich jak efektywność energetyczna, kwestie odpadów, surowców, a także behawioralne, w tym niezwykle ważne zmiany zachowań konsumpcyjnych. Te ostatnie z reguły pozostają w cieniu, ponieważ zwykle ograniczamy się do zrównoważonej produkcji"  powiedział Zbigniew Kamieński, zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

Rozważenie możliwości rozpoczęcia obliczania dedykowanego indeksu zadeklarował także Tomasz Wiśniewski, przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, GPW. „Od momentu pojawienia się pierwszej koncepcji do uruchomienia indeksu RESPECT, który jest dużym sukcesem giełdy, minęło ponad 7 lat, a cały proces wymagał równoległych działań: rozwoju świadomości wśród inwestorów i edukacji notowanych spółek. Giełda rozważa uruchomienie w przyszłości indeksu spółek niskoemisyjnych, jednak wymaga to powstania masy krytycznej ze strony zarówno spółek jak i inwestorów. Myślę, że w środowisku naszych analityków świadomość istotności tych działań i przełożenia takich działań na wyniki finansowe jest na razie mała" – powiedział przedstawiciel GPW.

O CDP

CDP jest międzynarodową organizacją non-profit zarządzającą systemem dla firm i miast służącym do mierzenia, ujawniania, zarządzania i dzielenia się istotnymi informacjami dotyczącymi środowiska, który stał się globalnym standardem. CDP korzysta z wsparcia rynków finansowych, w tym inwestorów instytucjonalnych, którzy zarządzają aktywami w wysokości około 65 bilionów euro, aby motywować przedsiębiorstwa do ujawniania swojego wpływu na środowisko i naturalne zasoby oraz redukcji negatywnego wpływu w uzasadniony biznesowo sposób. CDP posiada obecnie największą globalną bazę danych pierwotnych ze spółek w zakresie zmian klimatu oraz zasobów wodnych i udostępnia te dane w celach analitycznych i wspierających decyzje rządom, inwestorom, biznesowi i środowiskom akademickim.

 

źródło: www.cdproject.net


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej