więcej


Zielona gospodarka

GreenEvo - 244 zagraniczne kontrakty polskich firm (17740)

2014-10-03

Drukuj
galeria

Ponad 50 misji zagranicznych na całym świecie, 62 wyróżnione i wspierane polskie firmy, 244 podpisane kontrakty z partnerami zagranicznymi i 1273 z krajowymi – tak w skrócie można przedstawić dotychczasowe efekty działań programu GreenEvo.

Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska, wspomagający polskie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej, obchodzi właśnie pięciolecie swojej działalności - informuje Ministerstwo Środowiska.

GreenEvo to platforma koncentrująca z jednej strony firmy specjalizujące się w zielonych technologiach, z drugiej instytucje i administrację publiczną zaangażowaną w rozwój gospodarczy kraju oraz potencjalnych partnerów biznesowych i odbiorów polskich rozwiązań na całym świecie. Dzięki tej unikalnej konstrukcji i wyspecjalizowanemu zespołowi przepływ informacji we wszystkich kierunkach odbywa się sprawniej, co umożliwia efektywną promocję rodzimych przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

GreenEvo to coraz bardziej rozpoznawalna marka nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Program zaznaczył swoją obecność podczas szczytu Konferencji Klimatycznej ONZ – COP 19 w Warszawie, a także uzyskał nominację do Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego i znalazł się wśród pięciu najlepszych projektów, działających na szczeblu narodowym w Europie. Uhonorowany został Certyfikatem Najlepszych Praktyk Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej 2013.

Ukoronowaniem pięciu lat pracy GreenEvo, była nagroda przyznana przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Jakością (European Society for Quality Research, ESQR), wręczana najlepszym, najskuteczniej działającym organizacjom, przedsiębiorstwom i urzędom na wszystkich kontynentach.

- Przełamaliśmy sposób myślenia o zielonym biznesie i udowodniliśmy, że polska myśl techniczna jest konkurencyjna na rynku globalnym, a technologie oferowane przez nasze firmy budzą realne zainteresowanie na rynkach zagranicznych – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Koordynator Programu GreenEvo oraz Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska.

Laureaci GreenEvo to specjaliści w takich obszarach jak oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, gospodarowanie odpadami (w tym niebezpiecznymi), budownictwo pasywne, odnawialne źródła energii, technologie energooszczędne i niskoemisyjne, ochrona bioróżnorodności czy przetwarzanie biomasy.

- Polskie produkty wyróżnia jakość, efektywność energetyczna, sprawność działania i wysoka trwałość. Od pięciu lat, przy naszym wsparciu, przekonują się o tym firmy i instytucje na całym świecie. Z satysfakcją obserwujemy sukcesy odnoszone przez przedsiębiorców wspieranych przez GreenEvo. To najlepszy dowód na to, że administracja coraz lepiej odpowiada na potrzeby rynku zielonych technologii i skutecznie je wspiera – podkreśla Kozłowska-Korbicz.

GreenEvo jest organizatorem lub czasem współorganizatorem zagranicznych misji handlowych, które pozwalają polskim firmom nawiązać bezpośrednie relacje z wartościowymi partnerami. Wiele z tych wyjazdów zwieńczonych zostało intratnymi kontraktami. Technologie wybrane w programie GreenEvo rządowymi przechodzą bardzo długa drogę selekcji i otrzymują poparcie rządowe, co dodatkowo potwierdza ich wiarygodność biznesową i ułatwia kontakty zagraniczne.

- Nasze pięcioletnie doświadczenie pokazuje wyraźnie, że w krajach azjatyckich, latynoamerykańskich czy też w Afryce wsparcie na szczeblu administracji publicznej jest wręcz niezbędne, aby zainicjować współpracę gospodarczą – wyjaśnia Kozłowska-Korbicz.
Akcelerator Zielonych Technologii udziela także wsparcia w zakresie marketingu, ochrony własności przemysłowej czy specjalistycznych szkoleń – w tym dotyczących pozyskiwania funduszy. Zespół GreenEvo jest stale otwarty na sygnały płynące z rynku, które pozwalają coraz skuteczniej promować na świecie polskie rozwiązania.

Komunikat Ministerstwa Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej