więcej


Zielona gospodarka

Czerwiec kolejnym miesiącem wzrostu wolumenu handlu uprawnieniami do emisji CO2 przed spodziewaną interwencją (15893)

2013-07-10

Drukuj

Czerwiec na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla upłynął pod znakiem oczekiwań na zmiany jakie miały przynieść głosowania w sprawie tzw. „backloadingu". Kluczowymi datami miały okazać się 19 czerwca oraz 3 lipca, kiedy to planowano głosowania nad projektem interwencji na rynku odpowiednio przez Komitet Środowiska (ENVI) oraz przez Parlament Europejski. Pojawiające się sygnały zwiększające szanse powodzenia tych głosowań, w pierwszej połowie miesiąca powodowały regularne wzrosty cen jednostek EUA.

Podczas pierwszych dziesięciu dni sesyjnych średnie spotowe ceny EUA wzrosły o 22 proc. z poziomu 3,88 euro do 4,74 euro. W kolejnych dniach obserwowano korektę cenową aż do poziomu 4,17 euro na ostatniej w miesiącu sesji. W czerwcu przehandlowano łącznie 95,12 mln EUA co jest wynikiem wyższym o 55 proc. w porównaniu z majowym wolumenem. Ponad 69 proc. czerwcowego wolumenu stanowiły uprawnienia sprzedane podczas 18 aukcji organizowanych na europejskich platformach (16 na EEX, 2 na ICE). Z kolei na rynku jednostek CER dało się zauważyć stabilizację. Ich miesięczna wycena zawierała się w przedziale 0,37-0,50 euro, a łączny miesięczny wolumen wyniósł 108 tys. jednostek.

Ostatnie w czerwcu wzrosty wartości jednostek EUA przypadły na dzień zakończenia konferencji klimatycznej, która odbywała się w Bonn (14 czerwca). Podczas dwutygodniowych rozmów uczestnicy konferencji zajmowali się przede wszystkim technicznymi aspektami decyzji klimatycznych podjętych przez państwa na całym świecie. Zdaniem przedstawicieli Narodów Zjednoczonych podczas tych dwóch tygodni poczyniono postępy w kwestii ustaleń dotyczących globalnego porozumienia, które ma zostać podpisane w 2015 r. Jednak rzeczywiste głosy odnośnie sukcesu rozmów są podzielone, gdyż wątpliwe pozostaje czy kraje rozwinięte w sposób odpowiedni wesprą ustalone działania.

Kontynuacji wzrostów cenowych upatrywano również w ponownym głosowaniu Komitetu Środowiska (ENVI) nad projektem zmiany harmonogramu aukcji. Projekt przewidywał przesunięcie 900 mln uprawnień do emisji CO2 z lat 2013-2015 na późniejszy termin trzeciego okresu rozliczeniowego Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Było to kolejne podejście po kwietniowym odrzuceniu projektu przez Parlament Europejski. Mimo pozytywnego wyniku głosowania Komitetu (19 czerwca), na rynku widoczna była deprecjacja wartości jednostek EUA. Wynikało to z powszechnego przekonania, iż uzyskany wynik nie gwarantował sukcesu podczas głosowania Parlamentu Europejskiego, a dodatkowo na rynku pojawiły się spekulacje, że stanowisko Niemiec (głównej siły w Parlamencie Europejskim) zostanie niezmienne ws. „backloadingu" aż do zaplanowanych w tym kraju wrześniowych wyborów do Bundestagu.

Brak bodźców przemawiających za przegłosowaniem projektu przez Parlament Europejski skutkował obniżką wyceny uprawnień trwającą do końca czerwca.

Aprobata Parlamentu Europejskiego w sprawie interwencji (co już stało się faktem 3 lipca) da zielone światło do wzrostów cen jednostek w dłuższej perspektywie czasowej. Dynamika wzrostu będzie uzależniona od zachowań uczestników rynku, wtym podmiotów nastawionych na spekulacje. Można spodziewać się stopniowego zwiększenia wolumenu handlowanych jednostek w obawie przed kolejnymi działaniami UE, a także ze względu na stopniową redukcję darmowych przydziałów. Prace nad zmianami w systemie EU ETS mogą zostać wznowione już po przerwie wakacyjnej. W krótszej perspektywie, najbardziej prawdopodobne wydaje się czasowe utrzymanie cen w trendzie bocznym.

Autorami komentarza są: dr Juliusz Preś – członek zarządu Domu Maklerskiego Consus S.A. oraz Wojciech Hofman – makler, Dom Maklerski Consus S.A.

 

źródło: Dom Maklerski Consus SA
www.consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej