więcej


Poszukiwany: Specjalista ds. Klimatu i Energii - WWF (20346)

2018-01-04

Drukuj
galeria

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów oraz polityki klimatyczno-energetycznej.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

SPECJALISTY DS. KLIMATU I ENERGII

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:
• Aktywne współtworzenie i realizacja celów Strategii WWF Polska w zakresie polityki klimatycznoenergetycznej na forum krajowym, unijnym i międzynarodowym.
• Prowadzenie aktywnych działań rzeczniczych w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej.
• Kierowanie projektem Klimat i Energia, w tym: wdrażanie, nadzorowanie oraz rozliczanie projektu.
• Przygotowywanie i odpowiedzialność za realizację budżetu w ramach prowadzonych projektów.
• Przygotowywanie wstępnych koncepcji nowych projektów i działań, inicjowanie nowych projektów oraz partnerstw w temacie polityki klimatyczno-energetycznej.
• Zapewnienie wsparcia merytorycznego poprzez budowanie relacji oraz współpracę z partnerami zewnętrznymi (m.in. z instytucjami naukowymi, administracją publiczną, politykami, przedstawicielami biznesu, innymi organizacjami pozarządowymi).
• Współpraca i komunikacja z głównymi instytucjami decyzyjnymi w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej, innymi podmiotami aktywnymi w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej oraz pracownikami pozostałych biur WWF na świecie.
• Współpraca z podwykonawcami oraz utrzymywanie relacji z grantodawcami.

Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać:
• Dyplom ukończenia studiów wyższych.
• Bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie).
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów lub rzecznictwa z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej na forum krajowym i zagranicznym.
• Doświadczenie w branży energetycznej lub budowlanej.
• Wiedzę merytoryczną na poziomie specjalisty w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i szeroką znajomość tematyki polityki klimatyczno-energetycznej.
• Dobrą znajomość procesów i funkcjonowania głównych instytucji decyzyjnych w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej.
• Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej oraz zespołu w oparciu o metodologię zarządzania projektami.
• Wysokie zdolności komunikacji interpersonalnej, rzecznictwa oraz negocjacyjne.
• Umiejętność delegowania i egzekwowania powierzonych zadań.
• Umiejętność realizowania wielu zadań równolegle oraz samodzielności w działaniu.
• Zaawansowaną znajomość pakietu MS Office i Google.

Oferujemy:

Pracę w dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji. Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce. Możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy w ramach realizowanych projektów. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą opcji APLIKUJ.

Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia 2018r.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej