więcej


Polityka klimatyczna

Pozew obywateli przeciwko UE w sprawie zbyt niskiego celu klimatycznego (20513)

2018-05-25

Drukuj
galeria

W Brukseli został złożony pozew przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE za przyjęcie zbyt niskich celów redukcji emisji CO2 do 2030 roku, które według powoda  nie chronią obywateli Unii i innych krajów przed pogorszaniem się ich warunków życia.

Powodem w sprawie jest 10 rodzin z Portugalii, Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Kenii, Fidżi i Szwedzkiego Stowarzyszenia Młodzieży Saami. W skardze skierowanej do sądu stwierdza się, że obecny cel klimatyczny  UE, polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., jest niewystarczający w stosunku do faktycznej potrzeby zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatycznym.  Swoją skargę rodziny argumentują tym , że taki cel klimatyczny jest niewystarczający, aby chronić ich podstawowe prawa do życia, zdrowia, pracy i własności. Twierdzą oni, że biorąc pod uwagę prawo unijne i międzynarodowe, UE powinna określić wyższy cel redukcji emisji, aby chronić podstawowe prawa obywateli. Zwracają się do sądu o orzeczenie, że zmiana klimatu jest kwestią praw człowieka, a UE jest odpowiedzialna za ochronę swoich praw, a także praw dzisiejszych dzieci i przyszłych pokoleń. Według skarżących UE, obecny cel klimatyczny do2030 r. nie wystarcza, by dotrzymać zobowiązań podjętych w porozumieniu paryskim i powinien zostać zwiększony.

Sanna Vannar (22 lata), prezes Stowarzyszenia Młodzieży Sáminuorra, jedna z osób skarżących, powiedziała: "Jeśli stracimy renifery, kultura saami zostanie zatracona. Wielu młodych saami chce być pasterzami reniferów, ale nie widzą przyszłości. Wynika to głównie z zagrożenia zmianą klimatu. Należy  pilnie zająć się bezpieczeństwem naszego pokolenia i następnych pokoleń ".

Sprawą zajęli się prawnicy Roda Verheyena, prof. Gerda Wintera i Hugo Leitha.  Sprawę popiera i wspiera wiele europejskich organizacji pozarządowych, w tym miedzy innymi: Climat Action Netwok, niemiecka Protect the Planet.

Przebieg sprawy można śledzić na stronie https://peoplesclimatecase.caneurope.org/


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej