więcej


Nauka o klimacie

Przedstawiciele świata nauki, i nie tylko, dyskutują nt. wyzwań społeczeństwa niskoemisyjnego (8907)

2010-10-04

Drukuj
W dniach 20-21 września br. w Berlinie odbyło się spotkanie naukowców zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Sieci LCS-R (ang. International Researcher Network for Low-Carbon Societies) z przedstawicielami świata polityki, zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego. Tematem rozmów była rola nauki w kształtowaniu społeczeństw nisko-emisyjnych oraz przygotowaniu ścieżek rozwoju niskoemisyjnego.
Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 90 osób z ponad 20 krajów świata, zostało zorganizowane przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych, Federalną Agencję Środowiska oraz Instytut ds. Klimatu, Energii i Środowiska w Wuppertalu.

Tematem rozmów była rola nauki w kształtowaniu społeczeństw nisko-emisyjnych (w tym przygotowaniu ścieżek rozwoju niskoemisyjnego tzw. LCGP, ang. low carbon growth plans). Dyskutowano nie tyle o poziomie ambicji, ale o sposobach dojścia do przyjętych celów. Rozmowy prowadzone były w dwóch panelach dyskusyjnych w odniesieniu do specyficznych problemów krajów rozwijających się i rozwiniętych. Na spotkaniu przedstawiono aktualną sytuację i plany dla krajów – Niemiec, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, Kanady, Chin.

Wiele uwagi poświęcone zostało problematyce transformacji w kierunku gospodarek niskowęglowych, rozumianej nie tylko przez zmianę technologii, ale przede wszystkim jako zmianę społeczno-kulturową. W tej trójkierunkowej perspektywie dostrzegana jest również rola nauki. Oprócz analiz technicznych, tj. długoterminowe scenariusze, konieczne są badania w szerszym kontekście. Analizy i projekty w obszarach zrównoważanej konsumpcji i produkcji oraz zmiany stylu życia powinny być istotnym elementem badań. Kluczową rolą nauki powinno być dostarczanie niezbędnych informacji, wskazywanie praktycznych rozwiązań oraz metod wspomagających proces planowania i decyzji.

Na spotkaniu oprócz zagadnień technicznych i społecznych nie zabrakło również aspektów ekonomicznych. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych, przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB), zaprezentował interesujące zestawienie danych pokazuje jak bardzo niedoinwestowane są innowacyjne projekty (w tym odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport itd.). Dla przykładu ponad 70% środków przeznaczanych przez EIB na projekty transportowe to rozwiązania konwencjonalne, natomiast zaledwie 10% to inwestycje w rozwój pojazdów elektrycznych.

Działania międzynarodowej sieci LCS-R są unikatową szansą wymiany doświadczeń między naukowcami a decydentami. Rozwój niskowęglowych gospodarek jest złożonym procesem, który wymaga nie tylko innowacyjnej myśli technologicznej, lecz także dyskusji i działań na poziomie społecznym. Miejmy nadzieję, że zapoczątkowana w 2009 roku w Bolonii inicjatywa LCS-R zaowocuje, a Polscy naukowcy doczekaj się w niej udziału.

Więcej informacji: www.lcs-rnet.org

Aleksandra Arcipowska, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
dla ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej