więcej


Inicjatywy lokalne

Zielona infrastruktura – jak to robią w Ameryce (19595)

Anna Kucińska
2016-07-05

Drukuj
galeria

Zielone dachy w Chicago.lFot. TonyTheTiger (CC BY 3.0), via Wikimedia Commons

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska przekonuje, że zielona infrastruktura w miastach może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska.

W miastach na całym świecie zieloną infrastrukturę wykorzystuje się do zarządzania wodami opadowymi. W takich rozwiązaniach jak m.in. przepuszczające wodę chodniki, baseny infiltracyjne, specjalne ogrody retencjonujące wody opadowe czy zielone dachy wykorzystuje się naturalne procesy związane z glebą i roślinnością, pozwalające przechwytywać wody opadowe, spowalniać ich przepływ, filtrować je oraz ograniczać skalę i skutki powodzi. Rozwiązania z zakresu błękitnej infrastruktury, m.in. beczki i cysterny do zbierania wody opadowej, pozwalają na jej magazynowanie i przyszłe wykorzystanie.

Jak to się robi w Ameryce

W maju 2016 roku amerykański odpowiednik ministerstwa środowiska, Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency), wydała publikację poświęconą wykorzystaniu zielonej infrastruktury w miastach, City Green: Innovative Green Infrastructure Solutions for Downtowns and Infill Locations. Publikacja ta przeznaczona jest dla władz lokalnych, deweloperów oraz innych instytucji i firm zaangażowanych w projekty modernizacji i rewitalizacji obszarów miejskich. Zawiera 12 studiów przypadków, które ilustrują wykorzystanie zielonej infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Przykłady z różnych amerykańskich miast dostarczają inspiracji, przedstawiają obrane w konkretnych sytuacjach strategie rozwoju i wnioski wynikające z ich wprowadzenia. Mają za zadanie zachęcić władze innych miast, nie tylko w USA, do wdrożenia podobnych polityk adaptacyjnych i wynikających z nich działań.

Jedna inwestycja, wiele funkcji i korzyści

Inwestycje w zieloną infrastrukturę sprawdzają się zarówno w projektach modernizacji obiektów historycznych (przypadek 150-letniego kompleksu młynów w Waltham, Massachusetts) jak i szkolnych (Kensington Creative and Performing Arts High School w Filadelfii, Pensylwania, będące modelowym przykładem wykorzystania zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce). Można je wprowadzać w dawnych ośrodkach przemysłowych (Menomonee Valley Industrial Center, Milwaukee, Wisconsin) i w elementach dróg (rondo z systemem zarządzania wodami opadowymi Uptown Normal Circle, Normal, Illinois). Jedną z najważniejszych zalet zielonej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska, m.in.:

 • poprawić jakość wody,
 • ograniczyć zużycie wody,
 • uzupełniać wody gruntowe,
 • ograniczyć ryzyko związanie z powodziami powodowanymi deszczami nawalnymi,
 • zwiększyć odporność miast na zmianę klimatu (na zjawiska obfitszych opadów, wyższych temperatur),
 • ograniczyć poziom ozonu na poziomie gruntu,
 • zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza,
 • przyczynić się do obniżenia temperatury na terenach zabudowanych,
 • zmniejszyć zużycie energii, a tym samym emisje gazów cieplarnianych,
 • poprawić jakość siedlisk dzikich gatunków roślin,
 • korzystnie wpływać na zdrowie ludzi mieszkających na danym terenie – poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz stworzenie przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej,
 • stworzyć nowe tereny do rekreacji i kontaktów społecznych dla okolicznych mieszkańców,
 • poprawić walory estetyczne danego terenu,
 • przyczynić się do tworzenia zielonych miejsc pracy,
 • korzystnie wpłynąć na wartość danej nieruchomości.

Wnioski

W oparciu o analizowane studia przypadków autorzy publikacji wyciągnęli także wnioski dotyczące tego, jak usuwać przeszkody uniemożliwiające wprowadzanie w miastach rozwiązań związanych z zieloną infrastrukturą. Ustalili m.in., że:

 • Dzięki odpowiedniemu planowaniu przestrzennemu i doborowi określonych rozwiązań możliwe jest zastosowanie zielonej infrastruktury na terenach skażonych oraz charakteryzujących się słabej jakości glebą.
 •  Zielona infrastruktura może być wykorzystana w harmonii z historycznymi założeniami budynków zabytkowych.
 •  Zielona infrastruktura może być wprowadzona także na terenach o ograniczonej dostępnej przestrzeni.
 • Władze miast są gotowe wprowadzić odpowiednie regulacje, aby umożliwić realizację projektów z wykorzystaniem zielonej infrastruktury.
 • Zielona infrastruktura przyczynia sie do skuteczniejszego zarządzania wodami opadowymi w klimacie i na obszarach suchych, na których są problemy z zapewnieniem dostępu do wody (egzekwowaniem prawa do wody).
 • Zielona infrastruktura jest wydajnym finansowo i prowadzącym do oszczędności sposobem zarządzania wodami opadowymi i może przyczynić się do gospodarczego rozwoju danego obszaru.
 • Kwestię długofalowej konserwacji i utrzymania danego obszaru lub obiektu można rozwiązać dzięki odpowiedniemu planowaniu z wyprzedzeniem i innowacyjnemu podejściu.

Anna Kucińska

Na podst. City Green: Innovative Green Infrastructure Solutions for Downtowns and Infill Locations (2016), United States Environmental Protection Agency.

Tekst pochodzi ze strony www.adaptcity.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej