więcej


Inicjatywy lokalne

Poradnik - Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym (20994)

2019-10-16

Drukuj
galeria

Na gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych powinniśmy obecnie patrzeć w dużo szerszym niż dotychczas kontekście. Pogarszający się stan środowiska naturalnego powoduje, ze jednym z priorytetów powinno być upowszechnienie koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Koncepcja ta zakłada odejście od gospodarki linearnej opierającej się na zasadzie: weź – wyprodukuj– zużyj – wyrzuć (w gospodarce linearnej odpady często traktowane są jako ostatni etap cyklu życia).

Celem jest zbudowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli przejście z modelu linearnego na model cyrkularny, działający zgodnie z zasada: weź – użyj – przetwórz – użyj ponownie.

W gospodarce obiegu zamkniętego obowiązuje określona hierarchia postepowania z odpadami. Najpierw należy zapobiegać ich powstawaniu, następnie, kiedy już powstaną, powinno się je maksymalnie wykorzystać, a dopiero później poddać recyklingowi. Metody zagospodarowania takie jak odzysk energetyczny (spalarnie) czy składowanie to ostateczność.

W realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym nie chodzi tylko o zwiększenie potencjału recyklingu. To także odnawianie i naprawianie przedmiotów codziennego użytku, praktyki współdzielenia się nimi i współużytkowania ich bądź takie projektowanie (eco design) i wytwarzanie przedmiotów, które uwzględnia możliwość odzyskania z nich surowców do późniejszego przetworzenia.

Obecnie zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym trwają intensywne prace nad wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Ale nie musimy czekać na wytyczne, przepisy i wskaźniki, aby zacząć realizować założenia takiej gospodarki. Każdy z nas w swoich codziennych decyzjach może przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania, a tym samym każdy ma wpływ na stan środowiska naturalnego.

Omawiając gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych powinniśmy postrzegać ten problem jako element budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podczas zarzadzania budynkami wielorodzinnymi, gdy podejmuje się codzienne decyzje, można włączyć się w realizacje idei gospodarki cyrkularnej i przyczynić się tym samym do zaoszczędzenia surowców, uzyskania korzyści finansowych, a przede wszystkim do ochrony naszego środowiska naturalnego.

W poradniku prezentujemy przykłady bardzo ciekawych inicjatyw i pomysłów, które staja się krok po kroku, w różnych częściach Polski i na różną skale, elementami poważnej transformacji w kierunku GOZ.

 

POBIERZ PORADNIK


POBIERZ PLAKATY


      


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej