więcej


Inicjatywy lokalne

Poparcie apelu o dyskusję na temat planowania przestrzennego (20876)

2019-07-11

Drukuj
galeria

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne poparło apel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Spraw Publicznych o przeprowadzenie dyskusji na temat planowania przestrzennego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne popiera Apel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Instytutu Spraw Publicznych do przyszłego Premiera Rządu RP o przeprowadzenie dyskusji na temat sposobu realizacji inwestycji w Polsce w formule planowania przestrzennego.

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w dniu 20 maja 2019 r. została podjęta Uchwała nr 55/2019, w której Zarząd Krajowy Towarzystwa zadeklarował wsparcie tej inicjatywy.

Źródło problemu

Wśród głównych wad obecnego stanu gospodarki przestrzennej oraz źródeł katastrofalnych strat wymieniane są:

  • Niezadowalający stan obsługi infrastruktury publicznej. Wynika on z wadliwej, ekstensywnej i nieracjonalnej struktury przeznaczania i zagospodarowania terenów.
  • Brak uzbrojenia terenów. Na terenach ekstensywnej zabudowy samorządy nie są w stanie zapewnić dostępu – zwłaszcza dla zabudowy mieszkaniowej
  • Chaotyczna zabudowa i dysfunkcje urbanistyczno-przestrzenne. Wadliwe zagospodarowanie wynika z nadmiernego liberalizmu w obszarze planowania i potwierdzonej patologicznej roli administracyjnej decyzji o warunkach zabudowy (tzw. wuzetek),
  • Nadpodaż gruntów inwestycyjnych o niskim potencjale lokalizacyjnym. Problem ten dotyczy wadliwej struktury terenów osiedleńczych: zbyt małej powierzchni działek, nieuporządkowanych stanów własnościowych, braku scaleń i dostępu do infrastruktury.
  • Niezrównoważona gospodarka przestrzenna samorządów, wynikająca z braku zapewnienia dochodów z racjonalnie prowadzonej polityki przestrzennej, jak też wysokich kosztów generowanych przez nadpodaż gruntów budowlanych i rozproszenie osadnicze.
Przeczytaj treść uchwały tutajUdostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej