więcej


Inicjatywy lokalne

Kolejna edycja obywatelskiej burzy mózgów GovTech Polska: jak rozwiązać problem wody? (20932)

2019-08-28

Drukuj
galeria

Wyzwania związane z ochroną malejących zasobów wody w Polsce będą tematem kolejnej ogólnopolskiej burzy mózgów, organizowanej w ramach obywatelskiej ścieżki programu GovTech Polska. Wydarzenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który 13 sierpnia spotkał się z uczestnikami pierwszej obywatelskiej burzy mózgów organizowanej wspólnie z Fundacją Grupy PKP. Spotkanie odbędzie 14 i 15 września 2019 r. w trakcie hackathonu HackYeah w Warszawie.

Brak wody jest jednym z największych wyzwań przyszłości. Stan wód na świecie pogarsza się w związku z urbanizacją, rozwojem przemysłu i rolnictwa oraz wzrostem liczby ludności. W Europie ponad 100 mln osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Malejące zasoby wodne to problem, który dotyczy także Polski. Należy szukać skutecznych rozwiązań, które zapobiegać będą kryzysom wodnym i zabezpieczą obywatelom dostęp do wody pitnej.

Jak możemy rozwiązać problem wody w Polsce?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie to wyzwanie, które stanie przed uczestnikami ogólnopolskiej burzy mózgów. To nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych osób i zaproszenie ich do wspólnego rozwiązywania istotnych społecznie problemów, poprawy warunków życia czy efektywności działania sfery publicznej. Słowem-kluczem jest współpraca. Dzięki niej bowiem obywatele i państwo mogą wspólnie budować rozwiązania dla innych ludzi.

14 i 15 września w Warszawie zastanowimy się, jak stawić czoła największym wyzwaniom: malejącym zasobom wodnym, zanieczyszczeniom; ekstremalnym zjawiskom pogodowym; zacząć racjonalnie wykorzystywać wodę. – mówi Premier Mateusz Morawiecki w spocie promującym Ogólnopolską Burzę Mózgów na temat wody.

Do udziału w ogólnopolskiej burzy mózgów w ramach GovTech Polska może zgłosić się każdy obywatel. Wystarczy wypełnić krótką ankietę dostępną na https://govtech.gov.pl/obywatel/. Spośród nadesłanych aplikacji organizatorzy wybiorą kilkuset kandydatów, którzy otrzymają zaproszenie na warsztaty.

Do udziału zaproszeni są innowatorzy, ekolodzy, programiści, inżynierowie i projektanci, architekci krajobrazu i wykonawcy – wszyscy, którzy chcą tworzyć wartościowe rozwiązania społecznych problemów. Temat deficytu wody będzie rozpracowywany pod kątem różnych aspektów:

• inżynierskiego (przepływ wody w mieście, woda pitna, sytuacje kryzysowe, np. susze)
• zrównoważonego projektowania (systemy retencyjne i nawadniające)
• obywatelskiego – co każdy z nas może zrobić, by oszczędzać cenną wodę.

Obywatelska burza mózgów odbędzie się 14-15 września podczas hackathonu HackYeah. Organizowana jest przez Program GovTech Polska, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie", polskim oddziałem Service Design Network, oraz firmą PROIDEA – organizatorem HackYeah.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.08.2019 r.

O programie GovTech Polska

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej