więcej


Inicjatywy lokalne

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje stratega do projektu LIFE+ (19681)

2016-08-10

Drukuj
galeria

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zamierza dokonać wyboru z wolnej ręki oferty na wykonywanie usług doradczych w zakresie planowania strategicznego przy przygotowaniu Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy w ramach projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.

W ramach usługi doradczej Wykonawca będzie realizował następujące zadania:

 • konsultacje procesu opracowania Strategii;
 • uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu przygotowującego Strategię;
 • konsultacje zdalne dokumentów przygotowywanych przez zespół przygotowującego Strategię;
 • uczestnictwo w spotkaniach Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji do zmian klimatu (opcjonalnie);

Projekt LIFE_ADAPTCITY_PL - „Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej” realizowany jest przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa, Unię Metropolii Polskich oraz Verband Region Stuttgart przy dofinansowaniu LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt rozpoczął się 1 lipca 2014 roku i ma się zakończyć w grudniu 2018 roku. Przygotowanie strategii powinno zakończyć się do końca 2017 roku. Realizatorzy projektu chcą zwiększyć świadomość i aktywność polskich samorządów oraz mieszkańców metropolii na rzecz adaptacji do zmian klimatu, a także poprawić odporność ekosystemu Warszawy na zmiany klimatu. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: www.adaptcity.pl

Firmy lub osoby zainteresowane wykonaniem ww. usług prosimy o składanie ofert do dnia

26 sierpnia 2016 br. z terminem związania ofertą 30 dni zawierających co najmniej:

 1. nazwę, adres, telefon, mail oferenta i nr NIP oraz REGON
 2. proponowaną cenę brutto za wykonanie całości usługi
 3. proponowaną cenę brutto za 1 godzinę pracy
 4. dokumentację świadczącą o potencjale i doświadczeniu oferenta prezentującą w szczególności:
  • zakres świadczonych dotychczas usług doradczych;
  • referencje dotyczące zrealizowanych zleceń w zakresie planowania strategicznego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony środowiska.

 Oferty można składać drogą pocztową, kurierem, osobiście lub mailowo na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „Audyt ADAPTCITY -OFERTA")

r.filip@ine-isd.org.pl

Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym oferentem umowę o proponowanej treści podanej w załączeniu do ogłoszenia.

Szczegółowych informacji o prowadzonym wyborze ofert udziela Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE_ADAPTCITY_PL – tel: 795110368, mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej