więcej


Inicjatywy lokalne

Dachy i ściany zielone we Wrocławiu a zwolnienia od podatku - uchwała Rady Miejskiej (20251)

Katarzyna Wolańska
2017-10-20

Drukuj
galeria

Łąka kwietna na dachu zielonym, fot. Katarzyna Wolańska

Od września 2015 w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni, funkcjonuje we Wrocławiu uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych.

Na jej podstawie od podatku od nieruchomości zostały zwolnione powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania uchwały wykonane zostały zielone dachy lub zainstalowane zostały na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne.

W tekście zostało zdefiniowane rozumienie zielonego dachu na użytek uchwały – nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym, z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm, umożliwiającym ich wielosezonową wegetację.

Określa również co należy rozumieć przez ogrody wertykalne - instalacje obsadzone nasadzeniami roślin wieloletnich umiejscowionymi wraz z systemem korzeniowym na podłożach umożliwiających ich wielosezonową wegetację,  o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż 15 m2.

Zwolnieniu na podstawie uchwały nie podlegają powierzchnie użytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dachy zielone

W przypadku wykonaniem zielonego dachu w budynkach o liczbie kondygnacji nadziemnych nie większej niż 5 zwolnieniu podlega powiezrchnia obliczona wg poniższych zasad:

W sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi powyżej 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega 100% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku. Natomiast w sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi od 50 % do 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku odpowiadająca stosunkowi powierzchni zielonego dachu do powierzchni dachu budynku.

W budynkach o liczbie kondygnacji nadziemnych większej niż 5 ustala się następująco:

W sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi powyżej 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega 50% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku. W sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi od 50 % do 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku odpowiadająca połowie stosunku powierzchni zielonego dachu do powierzchni dachu budynku. Przy obliczaniu powierzchni dachu nie uwzględnia się wszelkich otworów konstrukcyjnych, w szczególności kominów wentylacyjnych i spalinowych oraz włazów.

Ogrody wertykalne

Wielkość powierzchni podlegającej zwolnieniu w związku z zainstalowaniem ogrodu wertykalnego obejmuje: 20% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych budynku podlegającego opodatkowaniu w sytuacji, gdy powierzchnia nasadzeń wynosi do 30 m 2 oraz 25% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych budynku podlegającego opodatkowaniu w sytuacji, gdy powierzchnia nasadzeń przekracza 30 m 2 i jest mniejsza lub równa 45 m2; w przypadku 50% powierzchni użytkowej nasadzeń wynosi powyżej 45 m2.

W odniesieniu do budynku, w którym wyodrębnione zostały lokale, zwolnienie przypada proporcjonalnie na wszystkie lokale oraz powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, które stanowią część wspólną – z uwzględnieniem wielkości udziałów związanych z prawem do danego lokalu.

W uzasadnieniu uchwały zostały podane zalety ekologiczne i ekonomiczne takich rozwiązań: Zielone dachy, jak również ogrody wertykalne na ścianach, nie tylko pełnią funkcję estetyczną, ale oferują również wiele korzyści, a w dłuższej perspektywie pozwalają zaoszczędzić środki finansowe.

Zielone dachy chronią membranę dachową przed ekstremami temperaturowymi, gradem i czynnikami atmosferycznymi przedłużając tym samym jej żywotność. Odciążają kanalizację miejską, w szczególności przy silnych opadach. Struktura i roślinność zielonego dachu zatrzymuje wilgoć, a następnie wyparowuje ją do atmosfery.

Zielone dachy, jak również ogrody wertykalne na ścianach efektywnie ochładzają budynki, dostarczają wody do atmosfery i wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza. Zielone dachy stanowią obecnie silną tendencję w budownictwie nowoczesnej architektury miejskiej. Tereny zielone zmniejszają miejskie enklawy ciepła.

Zwolnienia od podatków mają obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej