więcej


Energetyka

Rynek mocy w UE dla źródeł niskoemisyjnych (20679)

2018-12-20

Drukuj
galeria

Parlament Europejski, Komisja i Rada zrobiły krok w dobrym kierunku, zgadzając się na zakończenie subsydiów węglowych do 2025 r., torując drogę ogólnoeuropejskiej fazie wycofania węgla. Jednak najwięksi truciciele wciąż mogą kupować czas, pomimo pilnej zmiany klimatu.

Pozostało tylko dwanaście lat, aby utrzymać temperaturę poniżej 1,5 ° C, a tym samym uniknąć katastrofalnych skutków zmian klimatycznych, jak podkreślono w najnowszym raporcie IPCC. Każdy cent wydany na węgiel będzie kosztowny zarówno dla klimatu, jak i dla europejskich podatników.

Rynek mocy, który ma na celu zapewnienie dostaw w przypadku, gdy potrzebna jest dodatkowa moc, jest często stosowany jako dotacja dla najbardziej nieekonomicznych elektrowni, które są również najmniej wydajne i najbardziej zanieczyszczające. Rynek mocy stał się największym pojedynczym źródłem dotacji dla elektrowni, dodając prawie 58 miliardów euro do rachunków za energie obywateli UE. Elektrownie węglowe otrzymują ogromną większość tych środków. Aby zlikwidować dotacje dla zakładów najbardziej zanieczyszczających środowisko, Unią Europejska właśnie wprowadziła kryterium kwalifikowalności w celu wykluczenia zakładów, które emitują więcej niż 550 gramów CO2 na kWh od otrzymania wsparcia od runku mocy. Egzekwowanie kryterium 550 skutecznie wyeliminuje elektrownie węglowe z systemu wsparcia.

Mechanizm rynku mocy w UE będą musiały stosować następujące wymogi dotyczące limitów emisji CO2:

  • ·         Wskaźnik emisyjności co najwyżej 550 gCO2 / kWh - dotyczy nowych instalacji, które rozpoczną produkcje handlową od momentu wejścia w życie rozporządzenia, czyli w 20109 roku;
  • ·         Wskaźnik emisyjności 550 g CO2 / kWh lub alternatywnie 350 kg CO2 rocznie - mający zastosowanie do wszystkich istniejących instalacji od 1.07.2025

Ustawodawcy unijni postanowili poczekać do 2025 r., zanim zastosują nowy limit emisji CO2 dla elektrowni zanieczyszczających, przez co obywatele UE będą nadal płacić rachunek za węgiel kosztem pogarszających się zmian klimatycznych. Ponadto prawodawcy UE pozostawili lukę, która pozwoli zakładom z już zawartymi umowami dotyczącymi zdolności uciec przed nowymi przepisami i rozszerzy je na wszelkie umowy, które mają zostać podpisane do końca 2019 r. W rezultacie niektóre elektrownie węglowe mogą nadal otrzymywać dotacje publiczne do końca 2030 r. Obejmuje to 4 GW polskich elektrowni węglowych, które są obecnie w budowie, ale mogą również dotyczyć zakładów zanieczyszczających z innych państw członkowskich, które obecnie negocjują mechanizm rynku mocy z Komisją Europejską i mogą nadal podpisywać kontrakty przed końcem przyszłego roku.

Źródło: http://www.caneurope.org/publications/press-releases/1718-eu-puts-an-end-date-to-coal-subsidies-opening-a-door-for-a-european-wide-phase-out-of-coal

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej