więcej


Energetyka

Polska i Wielka Brytania na rzecz czystego wzrostu - debata (20443)

2018-03-21

Drukuj
galeria

Polska i Wielka Brytania mają ambitne plany w zakresie czystego wzrostu gospodarczego, wpisujące się w potrzebę globalnej redukcji gazów cieplarnianych czy też budowy dobrobytu obu społeczności.

Znalazły one swój wyraz w dwóch dalekosiężnych strategiach opublikowanych przez rząd polski i brytyjski w 2017 r.: „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”(SOR) oraz „Strategii czystego wzrostu”. Przedsięwzięcia na rzecz czystego wzrostu zostały również wpisane do planu współpracy bilateralnej.

W tej chwili wielu ekspertów z Polski i Wielkiej Brytanii zastanawia się, w jaki sposób wdrożyć ambitne cele i plany rozwoju zawarte w obu strategiach. 

W dniu 14 marca br. obyła się debata „Polska i Wielka Brytania na rzecz czystego wzrostu – obiecujące przedsięwzięcia okiem ekspertów” zorganizowana przez Ambasadę Brytyjską oraz Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju. Jej celem było wypracowanie rekomendacji dla wspólnych działań w trzech obszarach. Debata zgromadziła ok. 40 osób, polskich i brytyjskich ekspertów i doradców z kręgów rządowych, pozarządowych, biznesowych oraz świata nauki. Dyskusja skupiła się na trzech ścieżkach tematycznych, w których zarówno Polska, jak i Wielka Brytania, mają ambitne plany rozwoju: elektromobilność,  energetyka rozproszona i wiatrowa morska, oraz wzrost efektywności energetycznej z perspektywą ograniczenia ubóstwa energetycznego i poprawy jakości powietrza. W czasie debaty wypracowano rekomendacje, które zostaną przekazane władzom polskim i brytyjskim.

Jak wskazał Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Istnieją obiecujące obszary współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią w dobie Brexitu i po nim. Występuje wysoka zbieżność w popieraniu i promowaniu elektromobilności. W drugiej kolejność zwrócić należy uwagę na popieranie istotnej poprawy efektywności energetycznej w budynkach i w budownictwie. Istnieje także znacząca potencjalna szansa na współpracę we wspieraniu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i magazynowania energii.”

Dokumenty pod lupą ekspertów podczas debaty

Brytyjska „Strategia czystego wzrostu. Droga do niskoemisyjnej przyszłości”

W październiku 2017 roku rząd Wielkiej Brytanii przyjął dokument „Strategia czystego wzrostu. Droga do niskoemisyjnej przyszłości”, który wyznacza kierunku rozwoju przyjaznego klimatowi do roku 2030. Czysty wzrost oznacza wzrost dochodu narodowego równolegle z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Ma to prowadzić do zapewnienia dostaw niedrogiej energii dla przedsiębiorstw i konsumentów. Równolegle przyczyniać się do zwiększania produktywność brytyjskiej gospodarki, tworzenia atrakcyjnych miejsca pracy oraz zwiększać dochody ludności w całym kraju. Jednocześnie realizacja Strategii przyczyni się do ochrony klimatu i środowiska, w którym żyje współczesne pokolenie, a od ich stanu zależy jakość życia przyszłych pokoleń.

Polska „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

W lutym 2017 roku rząd Polski przyjął podstawowy dokument wyznaczający średniookresowych kierunek rozwoju kraju do roku 2030 tj. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (tzw. SOR). Określa ona kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zakłada ona nowy model rozwoju gdzie polityka publiczna będzie wspierać sektory strategiczne, mogące stać się motorami polskiej gospodarki i ma prowadzić do przebudowania modelu gospodarczego tak, żeby służył on całemu społeczeństwu. Efektem realizacji SOR będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej