ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Platforma cyklu życia budynkuRoślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym

Jeszcze niedawno za nowoczesne miasta uznawano te pełne betonu i szkła, obecnie miasta oddają przestrzeń roślinom. Zieleń pomaga rozwiązywać problemy z zanieczyszczeniem powietrza, retencją czy miejską wyspą ciepła.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach uruchomionego projektu  „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarzadzaniem budynkami”, zaprasza przedstawicieli samorządu, deweloperów, zarządców nieruchomości oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych na warsztat i debatę on-line pt. „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”. Warsztat ma charakter otwarty i jest bezpłatny.

Roślinność niezbędna do właściwego funkcjonowania

Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym – to spotkanie skierowane do osób chcących pozytywnie poprawić otoczenie w którym mieszkają. Zieleń w budynku, na lub obok niego ma istotny, realny wpływ na jego oddziaływanie na środowisko, a przede wszystkim na osoby w nim mieszkające, lub pracujące. Konferencja poruszy stronę technologiczną, ale również aspekty prawne oraz z zakres ogrodnictwa. Powiemy nie tylko  o możliwych do zastosowania systemach, ale również o roślinności jaką stosować. Jak i o całej specyfikacji prawnej, dotyczącej wykonania inwestycji oraz jej późniejszej konserwacji.

Mieszkańcy a roślinność w mieście

Odpowiedzią na wyzwania związane z jakością powietrza oraz otoczenia w naszych miastach jest projekt Eko-lokator i planowane w jego ramach warsztaty oraz debaty on-line. Warsztat pt. „Roślinność na, wokół i w budynku wielorodzinnym”, który odbędzie się 12 lutego 2019r w Warszawie, ma służyć zbudowaniu platformy życia budynku, która zrzeszać będzie samorządy, deweloperów i zarządców w celu wypracowania wspólnych narzędzi do komunikowania się z mieszkańcami oraz potencjalnymi nabywcami nowych mieszkań. Warsztat służyć ma zdobyciu wiedzy na temat dostępnych najnowszych metod zagospodarowania roślinności w budownictwie oraz wokół niego, a także źródeł finansowania i aspektów technologicznych instalowania nowych technologii w tych budynkach. Wydarzenie służyć będzie nie tylko wiedzą merytoryczną, ale będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Warsztat ma na celu zbudowanie platformy networkingowej, która uściśli współpracę pomiędzy samorządem, firmami prywatnymi, a zarządcami nieruchomości. 

Liczymy że w ramach wydarzenia pojawią się pierwsze perspektywy współpracy i nawiążą się znajomości które zaowocują zmianą podejścia do myślenia o zmieniającym się klimacie.

 

PROGRAM WARSZTATU

09:00 - 09:30 - rejestracja uczestników

09:30 - 09:50 - powitanie uczestników, prezentacja projektu Eko-lokator

09:50 - 10:50 SESJA I

Zielona infrastruktura - kto chce się podłączyć do sieci?

Gabriela Maksymiuk - Referat o idei zielonego miasta, znaczenia zielonej infrastruktury dla miasta, zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu

Referat wprowadzający i dyskusja

10:50 - 11:00 - przerwa kawowa

11:00-12:15 SESJA II

Roślinność w wielkim mieście - jaka, jak, gdzie i kto?

Judyta Łuczyńska - Fundacja Sendzimira "Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach"

Kinga Krauze - Woonerfy Łódź naturalny elementem strategii i programów miasta

Dyskusja panelowa

12:15 - 12:45 - przerwa kawowa

12:45 - 14:15 SESJA III

Roślinność w mieszkalnictwie - czy tylko w doniczkach?

Alter Eko - angażowanie lokalnych społeczności w zazielenianie miasta

Anna Zawadzka Sarp - zielone trendy w budownictwie ("zielone domy" mieszkalne NIE BIUROWCE)

Jarema Rabiński - przykłady zielonych rozwiązań na w wokół budynku

 

            

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z drugiej debaty on-line w ramach projektu Eko-lokator, która odbyła się 11 lipca 2018 roku.

W debacie udział wzięli:

Piotr Jurkiewicz - architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych;

Robert Jacek Moritz - Prezes osiedla zrównoważonego Siewierz Jeziorna jesto to dzielnica multi-funkcjonalna, zaprojektowana z myślą o efektywnym gospodarowaniu wodą i ograniczaniu jej zużycia, posiadająca centralny system zagospodarowania wód opadowych. Wody opadowe są gromadzone i odzyskiwane, a następnie powracają do ekosystemu;

Karolina Maliszewska - z Fundacji Sendzimira.

Debata była moderowana przez Hannę Kryszyńską - koordynator projektu Eko-lokator.

W ramach projektu "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" odbędą się trzy debaty. Pierwsza poruszyła tematykę efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (można ją zobaczyć tutaj). Trzecia poruszy problematykę związaną z roślinnością na, w i wokół budynku, odbędzie się ona w lutym 2019 roku.

Obejrzyj debatę: Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym

 

 

 

28 czerwca  w Warszawie odbył się warsztat na temat gospodarowania wodą w budynkach wielorodzinnych. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

arsztat został zorganizowany przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami”, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Warsztat składał się z trzech sesji ogólnych, polegających na referacie wprowadzającym i dyskusji wokół danego tematu.

Czytaj więcej...

 

 

 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym. Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z pierwszej debaty on-line w ramach projektu Eko-lokator, która odbyła się 21 marca 2018 roku.

Głównym ekspertem podczas debaty był Andrzej Rajkiewicz - z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

W pierwszej debacie projektu "Eko-lokator" wzięli udział również:

Artur Łeszczyński - Skanska Residential Development Poland

Mateusz Płoszaj-Mazurek - architekt w pracowni Bjerg Arkitektur Polska. Doktorant Politechniki Warszawskiej

Piotr Jurkiewicz - architekt, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Certyfikowany Projektant Budynków Pasywnych

Marcin Dłużewski - z Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Audytor Energetyczny.

Debata była moderowana przez Nikolę Bocheńską.

W ramach projektu "Eko-lokator - edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami" odbędą się dwie debaty. Druga dotyczyć będzie gospodarowania wodą w budynkach wielorodzinnych. trzecia poruszy problematykę związaną z roślinnością na, w i wokół budynku.

 

 

9.02.2018 w Warszawie odbył się warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

Wydarzenie miało charakter otwarty i bezpłatny, zgromadziło liczne grono przedstawicieli samorządu, deweloperów i zarządców nieruchomości, mediów oraz osób zainteresowanych tematyką OZE i efektywności energetycznej. Formuła warsztatu jako punktu wyjścia do Platformy cyklu życia budynku, której zadaniem jest wymiana doświadczeń oraz budowa zaufanych relacji pomiędzy firmami zewnętrznymi a zarządcami wspólnot i spółdzielni sprawdziła się doskonale.

Warsztat na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych zakończył cykl szkoleniowy związany z tą tematyką - szkolenia odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Lublinie. W ramach projektu zaplanowane są jeszcze moduły tematyczne dotyczące gospodarowania odpadami w budynkach mieszkaniowych, gospodarowania wodą, transportu wspólnotowego, roślinności na, wokół i w budynku oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska.


                                            

 

                                     Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej