ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Szkolenia


W ramach projektu „Eko-lokator” zapraszamy zarządców i administratorów nieruchomości

do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń


Tematyka szkoleń: Zagadnienia dotyczące problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi z podziałem na poszczególne moduły tematyczne. Każdy z modułów stanowi odrębne szkolenie.

Cel szkoleń: Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi kwestiami związanymi ze zmianami klimatu i z adaptacją do tych zmian w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi, zgodnie z przewidzianymi sześcioma modułami tematycznymi, a także z metodami i narzędziami ułatwiającymi komunikację z mieszkańcami.

Korzyści ze szkoleń: Uzyskanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Adresaci: Osoby zajmujące się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi - zarządcy nieruchomości, administratorzy.

Terminy i lokalizacje szkoleń: prezentujemy na poniższej mapie oraz w kalendarzu szkoleń.


Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, jakie zagadnienia zostaną poruszone

w ramach poszczególnych modułów tematycznych

 

Moduł Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym:

 • Gospodarka wodna we wspólnocie mieszkaniowej – zagadnienia prawne.
 • Koszty wykorzystywania wody we wspólnocie, metody ograniczania zużycia wody we wspólnocie i w domach indywidualnych.
 • Wykorzystanie wody deszczowej – systemy jej zagospodarowania z przykładami.
 • Gospodarka wodą we wspólnocie – zagadnienie ekologiczne i społeczne.

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • Jakie zmiany wprowadza Nowe Prawo Wodne i kogo one dotyczą?
 • Co oznacza "podatek od deszczu" i kto będzie go płacił?
 • Jak zapobiegać podtopieniom budynków i powodziom po opadach nawałnicowych w miastach?
 • W jaki sposób retencjonować wody opadowe w mieście i na terenie osiedla?
 • Jakie korzyści wynikają ze stosowania obiegu "szarej wody"?
 • Co to jest ślad wodny miast i produktów?
 • Jakie technologie mierzenia poboru wody są najbardziej efektywne?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wybranym szkoleniu! 

 

Moduł Transport wspólnotowy:

 • Parkingi, drogi dojazdowe we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, zagadnienia prawne.
 • Problemy transportowe wspólnot mieszkaniowych i metody ich rozwiązywania z przykładami.
 • Jak przekonać mieszkańców do ograniczenia ruchu samochodowego pod ich domami? Jak ułatwić mieszkańcom korzystanie z rowerów?
 • Transport indywidualny – aspekt wspólnotowy, systemy car-share z przykładami, aspekty ekonomiczne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wybranym szkoleniu!

WROCŁAW - 11 września 2018 - ZAPISZ SIĘ

RZESZÓW - 18 września 2018 - ZAPISZ SIĘ

GDAŃSK - 25 września 2018 - ZAPISZ SIĘ

WARSZAWA - 09 października 2018 - ZAPISZ SIĘ


Moduł Gospodarowanie odpadami w budynku:

 • Organizacja systemu gospodarki odpadami w Polsce, a cele UE.
 • Zagadnienia prawne gospodarki odpadami we wspólnotach mieszkaniowych
 • Gospodarka odpadami, a emisje gazów cieplarnianych. Skład odpadów, koszty gospodarki odpadami we wspólnocie i dla mieszkańców. Rozwiązania wspólnotowe generujące przychody oraz ograniczające ilość odpadów.
 • Segregacja odpadów i metody zarządzania odpadami we wspólnocie jako proces.

 

Moduł Roślinność na, wokół i w budynku:

 • Prawne aspekty wykorzystania części wspólnych posesji wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych na cele zieleni.
 • Techniczne aspekty rozwiązań typu zielony dach, zielona ściana itp.
 • Roślinność łagodzi obyczaje – niezbędny aspekt życia wspólnotowego, ogrodnictwo miejskie.
 • Wykorzystanie roślinności jako element funkcjonowania budynku – korzyści i koszty.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wybranym szkoleniu!
 
SZCZECIN - 02 października 2018 - ZAPISZ SIĘ

BIAŁYSTOK - 16 października 2018 - ZAPISZ SIĘ

ŁÓDŹ - 06 listopada 2018 - ZAPISZ SIĘ

KATOWICE - 04 grudnia 2018 - ZAPISZ SIĘ

Moduł Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska:

 • Świadomość ekologiczna społeczeństwa, mieszkańców osiedli wielorodzinnych.
 • Kanały dotarcia do mieszkańców we wspólnotach mieszkaniowych – czy to co jest wystarczy?  Moderacja/animacja procesów społecznych we wspólnocie mieszkaniowej.
 • Warsztaty moderacji spotkań wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wybranym szkoleniu!
 
KRAKÓW - 15 stycznia 2019 - ZAPISZ SIĘ

LUBLIN - 05 lutego 2019 - ZAPISZ SIĘ

TORUŃ - 05 marca 2019  - ZAPISZ SIĘ

POZNAŃ - 12 marca 2019 - ZAPISZ SIĘ

 

Wybierz interesujący Cię termin oraz miejscowość i zapisz się na szkolenie.

Szkolenia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się już dziś!

Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej