ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Szkolenia


W ramach projektu „Eko-lokator” zapraszamy zarządców i administratorów nieruchomości

do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń


Tematyka szkoleń: Zagadnienia dotyczące problematyki zmian klimatu i adaptacji do nich w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi z podziałem na poszczególne moduły tematyczne. Każdy z modułów stanowi odrębne szkolenie.

Cel szkoleń: Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi kwestiami związanymi ze zmianami klimatu i z adaptacją do tych zmian w kontekście zarządzania budynkami wielorodzinnymi, zgodnie z przewidzianymi sześcioma modułami tematycznymi, a także z metodami i narzędziami ułatwiającymi komunikację z mieszkańcami.

Korzyści ze szkoleń: Uzyskanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej pracy, a także wzrost świadomości co do celowości prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian. Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Adresaci: Osoby zajmujące się zarządzaniem budynkami wielorodzinnymi - zarządcy nieruchomości, administratorzy.

Terminy i lokalizacje szkoleń: prezentujemy na poniższej mapie oraz w kalendarzu szkoleń.


Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, jakie zagadnienia zostaną poruszone

w ramach poszczególnych modułów tematycznych

 

Moduł Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska:

  • Świadomość ekologiczna społeczeństwa, mieszkańców osiedli wielorodzinnych.
  • Kanały dotarcia do mieszkańców we wspólnotach mieszkaniowych – czy to co jest wystarczy?  Moderacja/animacja procesów społecznych we wspólnocie mieszkaniowej.
  • Warsztaty moderacji spotkań wspólnoty.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wybranym szkoleniu!

TORUŃ - 05 marca 2019  - ZAPISZ SIĘ

POZNAŃ - 12 marca 2019 - ZAPISZ SIĘ

KRAKÓW - 27 marca 2019 - ZAPISZ SIĘ

 

Wybierz interesujący Cię termin oraz miejscowość i zapisz się na szkolenie.

Szkolenia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się już dziś!

Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej