ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Media


Bezpłatne szkolenie

"Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska"

PROGRAM SZKOLENIA

09:00 - powitanie uczestników

BLOK I 09:00-10:30 (z przerwą kawową)

DLACZEGO LUDZIE NIE CHCĄ ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE? ROZDŹWIĘK MIĘDZY POSTAWAMI A ZACHOWANIEM. JAKIE MECHANIZMY POZNAWCZE PROWADZĄ DO NIEDOCENIENIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH?

BLOK II 10:30-12:00 (z przerwą kawową)

WPŁYW SPOŁECZNY. TECHNIKI SEKWENCYJNEGO WPŁYWU SPOŁECZNEGO W PROMOWANIU DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH. NORMY DESKRYPTYWNE I OPISOWE W DZIAŁANIU NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. ROLA PORÓWNAŃ SPOŁECZNYCH W DZIAŁANIACH PROŚRODOWISKOWYCH.

BLOK III 12:00-13:30 (z przerwą kawową)

ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW RZECZYWISTYCH KAMPANII PROŚRODOWISKOWYCH.

BLOK IV 13:30-15:00 (z przerwą kawową)

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

15:00 - 16:00 lunch

dr Adrian Wójcik - psycholog społeczny zajmujący się psychologią postaw prośrodowiskowych (conservation psychology), w tym zwłaszcza powiązaniem postaw i zachowań proekologicznych z bardziej ogólnymi zestawami przekonań (ideologią polityczną, religijnością, wartościami). Organizator warsztatów dla organizacji ekologicznych z komunikacji postaw prośrodowiskowych. Członek sekcji "Environmental, Population & Conservation Psychology" Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

"Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska"
 
 
Jeżeli chcesz się dowiedziedzieć:
 
- jaka jst świadomość ekologiczna społeczeństwa, mieszkańców osiedli wielorodzinnych?
- jakie są kanały dotarcia do mieszkańców we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach?
- jak moderować/animować procesy społeczne we wspólnocie?
 
Zapisz się na szkolenie, ponieważ ono jest dla Ciebie!
 
 
Wybierz miasto i zapisz się na bezpłatne szkolenie
"Sposoby komunikacji z mieszkańcami":
  
 
 

Więcej o projekcie…

 

     Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej