ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

„Zielone wsparcie” - pilotażowy program osłonowy w Warszawie (20315)

www.um.warszawa.pl
2017-12-11

Drukuj
galeria

Briefing prasowy dotyczący programu osłonowego Zielone Wsparcie, fot. R. Motyl

Miasto opracowało pilotażowy projekt osłonowy „Zielone wsparcie”. To kolejny krok – po dotacjach na modernizację kotłowni – w celu zachęcenia mieszkańców do wymiany pieców na jeden z systemów ograniczających niską emisję. 

Niska emisja z gospodarstw indywidualnych jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Przeciwdziałając temu zjawisku uchwalane są  uchwały antysmogowe dla kolejnych regionów. Kilka dni temu przepisy regulujące m.in. rodzaj i jakość paliw spalanych w domowych piecach weszły w życie również na Mazowszu. Zmiany, choć mniej radykalne od proponowanych przez m.st. Warszawę, zakładają stopniową likwidację kotłów opalanych paliwami stałymi. Stolica uruchomiła w ubiegłym roku program dofinansowania wymiany starych pieców na nowe zasilane gazem lub przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Z dopłat mogą skorzystać zarówno indywidualni mieszkańcy, jak i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Teraz dla osób, które będą miały problemy z pokryciem nowych, zwiększonych kosztów opłat za ogrzewanie uruchamiany jest program „Zielone wsparcie”.

– Trwała zmiana systemu ogrzewania może wiązać się również ze zwiększeniem kosztów. Przygotowany przez nas program ma wspierać finansowo mieszkańców, którzy dokonali zmiany sposobu ogrzewania i wybrali jedną z jego bardziej ekologicznych form. Mamy nadzieję, że „Zielone wsparcie” zachęci kolejnych mieszkańców do podjęcia takiej decyzji – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– W styczniu Rada Miasta podjęła stanowisko w którym doceniła dotychczasowe działania stolicy w zakresie ochrony powietrza, ale też zobowiązała do podjęcia kolejnych kroków. Jednym z nich było wprowadzenie systemu, który pomógłby mieszkańcom w opłacaniu rachunków za gaz, gdy Ci zdecydują się na rezygnację z ogrzewania piecami węglowymi. Dziś będziemy procedować nad zaproponowanym rozwiązaniem – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

– Na razie program chcemy wprowadzić pilotażowo, aby dokładnie sprawdzić jego efektywność. Po takiej weryfikacji możliwe będzie podjęcie decyzji dotyczącej jego kontynuacji w kolejnych latach w dotychczasowej lub zmienionej formie. Będziemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców – dodaje Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy

Rozwiązania pilotażowego programu „Zielone wsparcie” skierowane są do mieszkańców o niższym statusie dochodowym, którzy zdecydowali się na wymianę kotłów na paliwa stałe na urządzenia opalane paliwem gazowym lub podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo wsparcie będą mogły uzyskać osoby, które zdecydują się ogrzewać mieszkania energią elektryczną.

– Ostatni rodzaj wsparcia dotyczy tylko tych osób, których budynki i lokale nie mogą zostać podłączone do sieci ciepłowniczej lub gazowej – uzupełnia Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Pilotaż programum.st. Warszawy się wystartuje już 1 grudnia 2017 roku i potrwa do 31 grudnia 2018 roku.

„Zielone wsparcie” udzielane będzie przez ośrodki pomocy społecznej, a zakres wsparcia będzie ustalany w szczególności z uwzględnieniem dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy, sytuacji rodzinnej, powierzchni faktycznej budynku/lokalu mieszkalnego oraz dokonanej zmiany systemu ogrzewania.

Po złożeniu wniosku o pomoc w ramach programu osłonowego „Zielone wsparcie” przeprowadzany będzie wywiad środowiskowy i wydawana będzie decyzja administracyjna przyznająca pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych na maksymalnie 12 miesięcy, nie dłużej niż do końca trwania pilotażu.

– Chcemy objąć wsparciem rodziny, które ze względu na swoje dochody znajdują się poza systemem pomocy społecznej, ale ponoszenie zwiększonych kosztów grzewczych może prowadzić do ich zubożenia – złożyliśmy jednocześnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych. Podczas przyznawania pomocy uwzględniana będzie w szczególności sytuacja osób niepełnosprawnych, rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna oraz rodzin wielodzietnych – dodaje dyrektor Pactwa.

Pomoc udzielana będzie osobom, które:

  • zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania;
  • dokonały w 2017 r. / dokonają w 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację  kotłowni lub samodzielnie dokonały/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:

a)    zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci  kotła opalanego paliwem gazowym,

b)    wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

c)    wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, a budynek nie został przekazany.

Szacuje się, że w okresie 13 miesięcy trwania pilotażu „Zielonego wsparcie” z pomocy będzie mogło skorzystać około 1250 osób, a łączna wysokość udzielonego wsparcia wyniesie około 1 116 500 zł.


Ekodotacje na wymianę pieców węglowych

1 września 2017 r., rozpoczęła się druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węgłowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty w wysokości od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielane wsparcie nie może jednak przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

W pierwszej edycji naboru (prowadzonej od grudnia 2016 r. do marca 2017 r.) wpłynęło 399 wniosków o przyznanie tzw. ekodotacji na modernizację kotłowni, a łącznie na dofinansowanie przeznaczonych zostało 3,23 mln zł.


Warszawa konsekwentnie walczy z zanieczyszczeniami powietrza

Działania dotyczące poprawy jakości powietrza w Warszawie prowadzone są w trzech obszarach: energia, transport oraz zieleń. Ich finansowanie jest zapewnione dzięki podpisanemu w maju 2016 roku zarządzeniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzającemu „Program inwestycyjny do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Budżet Programu ma wartość 16 miliardów złotych.

Tylko w 2017 roku na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych jest na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy letnie oczyszczanie ulic. 

źródło: www.um.warszawa.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej