ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Wrocław KAWKA 2018 - rusza nabór do programu wymiany ogrzewania na ekologiczne (20348)

Redakcja www.wroclaw.pl
2018-01-09

Drukuj
galeria

źródło www.wroclaw.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielanie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014 r.

W roku 2018 w budżecie Miasta Wrocławia na realizację tego zadania przeznaczono:

 • 2 000 000,00 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I),
 • 3 000 000,00 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część II (KAWKA II). 

Najważniejsze informacje dot. wymiany węglowych źródeł ciepła

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 1. trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
  a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  b) ogrzewanie gazowe,
  c) ogrzewanie elektryczne,
  d) odnawialne źródło energii,

przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

 1. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 2. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 3. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-2018 oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403. 

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 27 kwietnia 2018 r.  

Wnioski można:

 • składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403 
 • lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403 lub pod numerami telefonu: 71-777-91-00 i 71-777-77-77

Redakcja www.wroclaw.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej