ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Śląsk - dofinansowanie dla projektów zwiększenia efektywności energetycznej w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (20351)

Katarzyna Wolańska
2018-01-12

Drukuj
galeria

źródło: www.wfosigw.katowice.pl

WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy na rekordową liczbę projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym. Beneficjentami są zarówno spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe na Śląsku.

W listopadzie 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Energii dokument zatwierdzający wyniki, pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim dla 87 projektów. 

Efektem jest podpisanie bardzo dużej liczby umów.

Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres uruchomionych w związku z tym projektów.

W dniu 29 grudnia 2017r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez: Spółdzielnię Mieszkaniową „Stare Gliwice” „Głęboka termomodernizacja zasobu mieszkaniowego wraz ze zmiana systemu wykorzystania dostarczonego ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach. Całkowity koszt projektu 11 284 020,40 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 7 698 588,14 zł.

Podpisano także umowy dotyczące 15 projektów realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich:

-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 10 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 282 282,89 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 877 984,83 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 12 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 281 275,66 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 877 285,37 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Heneczka 2 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 044 668,63 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 723 441,14 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludygi 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 962 700,36 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 666 518,73 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludygi 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 381 242,17 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 957 163,03 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 2 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 715 747,56 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 487 414,47 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 201 658,24 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 831 648,24 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 6 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 197 290,41 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 828 615,02 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Szeptyckiego 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 721 925,20zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 470 171,47 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 23 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 975 788,62 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 672 490,32 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 25 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 704 446,98 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 428 276,52 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Ziętka 27 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 673 596,86 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 396 821,05 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 3 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 719 402,82 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 487 554,07 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 5 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 019 290,22 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 695 401,35 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Hallera 6 w Piekarach Śląskich”, całkowity koszt projektu wynosi 938 011,86 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 638 726,92 zł

W dniu 5 stycznia br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla  projektów realizowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową z Chorzowa i 12 Wspólnot Mieszkaniowych z Piekar Śląskich:

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Długiej 5-5d w Chorzowie, Całkowity koszt projektu wynosi 1 186 145,61 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 726 308,04 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 982 855,36 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 672 251,20 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 234 005,14 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 846 625,70 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen.Hallera 2 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 262 522,81 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 740 511,50 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen.Hallera 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 979 534,38 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 670 794,92 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen.Hallera 8 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 685 125,41 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 463 753,46 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleberga 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 249 247,70 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 766 535,19 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Kleberga 2 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 924 426,17 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 640 209,48 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 8 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 017 569,44 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 694 271,13 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Szeptyckiego 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 715 527,10 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 494 982,62 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 2 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 286969,59 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 832 926,96 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 3 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 992 248,90 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 687 308,61 zł
-Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waculika 11 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 096 675,99 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 745 796,91 zł

W dniu 9 stycznia br. zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektu realizowanego przez: Spółdzielnię Mieszkaniową ŚRODULA „Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Środula, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Pola 1-13, Rodakowskiego 1-15, Ujejskiego 2-12, Witkiewicza 10-20, Kossaka 12-28, Matejki 31-43, Grottgera 19-31, Wyspiańskiego 81-89”. Całkowity koszt projektu 35 080 055,39 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 22 048 606,47 zł.

Spółdzielnię Mieszkaniową NASZA „Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 38-42, 44-48, 50-54, Hutniczej 1, 1A, 4, 5, Nowopogońskiej 51-53, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22”. Całkowity koszt projektu 6 922 257,58  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 259 943,82 zł.

Spółdzielnię Mieszkaniową LOKUM „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17 abc, 19 abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33”. Całkowity koszt projektu 8 555 455,97  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 5 336 605,76 zł.

Spółdzielnię Mieszkaniową WSPÓLNOTA „Kompleksowa termomodernizacja budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”, usytuowanych w Będzinie przy ulicach: Bursztynowa 4, 9, Chrobrego 4, 5, 8, Grunwaldzka 3, 7, Mieszka I 2, 6, Rycerska 1, 2, Turniejowa 3”. Całkowity koszt projektu 5 418 874,29  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności  3 411 265,28 zł.

Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Szobiszowice", mieszczącego się przy ul. Sztabu Powstańczego 25-33”. Całkowity koszt projektu 6 922 257,58  zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności 4 259 943,82 zł.

Podpisano także umowę dla 17 projektów realizowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe z Piekar Śląskich:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 3 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 010 266,30 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 683 548,08 zł
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Andersa 8 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 225 857,60 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 835 847,16 zł
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Alojzjanów 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 357 789,61 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 940 857,36 zł
4. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 7 
w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 131 785,89 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 774 529,65 zł
5. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 9 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 111 579,36 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 756 999,04 zł
6. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 723 579,55 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 490 457,73 zł
7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 5 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 017 669,32 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 694 295,66 zł
8. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 7 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 784 631,24 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 543 129,68 zł
9. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Maczka 9 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 096 423,85 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 750 319,89 zł
10. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jankego 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 276 367,35 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 873 894,75 zł
11. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jankego 2 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 729 629,47 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 494 647,11 zł
12. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. Jankego 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 004 142,28 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 684 881,95 zł
13. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 1 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 996 051,95 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 689 949,62 zł
14. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Roweckiego 4 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 172 205,05 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 812 278,15 zł
15. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 13 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 099 523,30 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 761 804,72 zł
16. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 17 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 1 011 330,43 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 700 559,67 zł
17. Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kpt. Gerarda Waculika 18 w Piekarach Śląskich”, Całkowity koszt projektu wynosi 552 011,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 371 941,83 zł

źródło: www.wfosigw.katowice.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej