ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Dotacje od NFOŚiGW na zbieranie i demontaż „wraków” (20338)

Katarzyna Wolańska
2018-01-03

Drukuj
galeria

Każdy z nas widział na swoim osiedlu lub na ulicy, która często przechodzi porzucony od bardzo dawna, obrastający brudem samochód. Teraz powiaty i gminy mogą się starać o środki finansowe na zbieranie i demontaż takich "wraków".

2 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Całkowity budżet działania to 2,5 mln zł. Przewidziano tysiąc złotych za każdy spośród pierwszych 10 „wraków”, a za kolejne po 500 złotych otrzymają powiaty i gminy, które zgłoszą się do końca lipca przyszłego roku. 

Pieniądze Narodowy Fundusz udostępni w ramach własnego programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Beneficjentami programu mogą być tylko powiaty i gminy.

Planowana alokacja wynosi 2,5 mln zł, ale NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Intensywność dofinansowania – w przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania – wynosi 1 000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów oraz 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd.

Ogłoszenie o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/dofinansowanie-zbierania-i-demontazu-pojazdow-2018/


Udostępnij wpis swoim znajomym!



Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią




Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej