ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

10 mln zł od NFOŚiGW dla Banków Żywności na zapobieganie marnotrawieniu jedzenia (20599)

materiały prasowe NFOŚiGW
2018-10-08

Drukuj
galeria

źródło: NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejne 10 mln zł Bankom Żywności na lepsze przechowywanie i rozdzielanie żywności pozyskanej dla osób potrzebujących wsparcia. Przyjmowanie nowych wniosków od dzisiaj tj. 8.10.2018.

O pieniądze Narodowego Funduszu będzie można starać się do 21 grudnia 2018 r. Nabór w ramach programu priorytetowego pn. Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające wnioski oceniane będą na bieżąco.

Z programu skorzystało dotychczas 14 Banków Żywności otrzymując w sumie ponad 4 mln zł dotacji.

Planowany budżet, który zostanie rozdysponowany do 2021 r., to 10 mln zł bezzwrotnych dotacji (przewidziano dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych). Regulamin naboru i szczegóły uzyskania dotacji znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/.

Oferta skierowana jest do posiadających osobowość prawną organizacji non profit, mających status organizacji pożytku publicznego i pełniących funkcję „banków żywności”, których jest w Polsce 32, z czego 29 zrzeszonych jest w Federacji Polskich Banków Żywności. Udzielają one bezpłatnej pomocy żywnościowej ponad 3,5 tys. organizacji i instytucji społecznych, za pośrednictwem których jedzenie trafia do blisko 1,5 mln najbardziej potrzebujących osób.

Zasadniczym celem dofinansowania przez NFOŚiGW projektów Banków Żywności jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

Chodzi tutaj o takie przedsięwzięcia, jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków magazynowych; zakup i instalacja wyposażenia magazynów; zakup specjalistycznych środków transportu (np. samochodów typu mroźnia, wózków widłowych i paletowych), czy zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

To kolejne wsparcie Narodowego Funduszu na rzecz Banków Żywności. W ramach poprzedniego naboru (ogłoszonego w 2016 r.) dofinansowano 14 przedsięwzięć na łączną kwotę 4 109 020 zł. Umowy – zawarte z Bankami Żywności w Chorzowie, Ciechanowie, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Koninie, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Tczewie, Warszawie i we Wrocławiu – wpisują się w realizację idei „gospodarki obiegu zamkniętego” i wspierają działania zmierzające do systematycznego ograniczania sfery niedostatku i ubóstwa.

Proekologiczne dofinansowania Narodowego Funduszu wynikają z faktu, iż NFOŚiGW został wskazany w Krajowym Programie Zapobiegania Powstawania Odpadów jako instytucja finansująca działania służące stworzeniu sieci współfinansujących instytucji na rzecz zapobiegania powstawania odpadów.

Instytucjami wdrażającymi te zadania są m.in. Banki Żywności. Tworzenie niezbędnej infrastruktury dla działalności banków – pozwalające na ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej pomocy dla najuboższych – dopełnia system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w „gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Dzięki wsparciu NFOŚiGW pomoc dotrze do większej grupy osób potrzebujących, a tym samym stanie się ona czynnikiem aktywizującym lokalne środowisko. Marnowanie żywności niesie ze sobą poważne koszty społeczne. Wyrzucanie żywności do kosza generuje zwiększoną konsumpcję, która wpływa na wzrost cen żywności. Wyższe koszty żywności sprawiają, że ludzi nie stać na zakup pełnowartościowych produktów spożywczych, a kupowanie mniej lub gorszej jakości żywność, prowadzi do ubóstwa jakościowego spożywanych posiłków. Ważne jest zatem aby podnosić świadomość konsumentów w tym zakresie.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej