ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

W Rypinie o lokalnym rozwoju opartym na energii odnawialnej (17212)

2014-04-24

Drukuj
galeria

W Rypinie 23 kwietnia 2014 zebrał się konwent starostów województwa kujawsko-pomorskiego na kolejnej regionalnej konferencji klimatycznej projektu „Dobry klimat dla powiatów”. Bardzo miło przyjęli uczestników konferencji uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej, w której funkcjonują m.in. klasa wojskowa i kulinarna. Uczestnikom konferencji nie było jednak w smak, że wciąż nie promujemy OZE w Polsce, tak jak w Unii.

Konwent otworzył gospodarz konferencji, Starosta Rypiński, Marek Tyburski. Starosta pochwalił się m.in. jednym z najsprawniejszych w kraju szpitali powiatowych (SP ZOZ) i nowym basenem powiatowym. Dokładamy do tej inwestycji wspólnie z władzami miasta ok. 1 mln złotych rocznie, ale jest to inwestycja w kręgosłupy naszych dzieci, w pełni warta tych pieniędzy – stwierdził Starosta. Prezentacja nie pominęła biogazowni w Rypinie. Biogazownia ta, jako jedna z nielicznych w Polsce została utworzona przez grupę lokalnych rolników i przedsiębiorców. Instalacja produkuje prąd, ciepło odprowadza do rypińskiej sieci cieplnej, a powstały po fermentacji nawóz głównie wśród okolicznych rolników, na których pracy opiera się w większości lokalna gospodarka [zobacz>>]. Niestety do tej pory, ze względu na niestabilne rozwiązania prawne w zakresie wsparcia dla tego typu instalacji biogazownia nie przynosi spółce szacowanych na etapie biznesplanu zysków. W kuluarach zastanawiano się ustawa o OZE rozwiąże ten problem?

Prezentacja Starosty Rypińskiego, Konferencja DOKLIP, 23.04.2014, fot. Wojciech Szymalski

Prezentacja Starosty Rypińskiego podczas konferencji, fot. Wojciech Szymalski

Następnie głos zabrał Tadeusz Narkun ze Związku Powiatów Polskich przedstawiając wyniki debat klimatycznych. Pan Narkun rozsądnie stwierdził: Niezależnie od tego czy człowiek wpływa na zmiany klimatu czy nie, problem ten i tak nas dotknie. Możemy bowiem albo zapobiegać zmianom klimatu ograniczając emisje gazów cieplarnianych, albo, jeśli nam się to nie uda, będziemy musieli się do tych zmian adaptować.

Następnie dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju przedstawił obliczenia śladu węglowego wykonane w 5 powiatach w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” oraz koncepcję lokalnego rozwoju gospodarczego opierającego się na zasobach odnawialnych źródeł energii. To co spróbowano zrobić w postaci inwestycji w biogazownię w Rypinie to klasyczny przykład dobrze rozumianego rozwoju lokalnego. Powstaje zatem pytanie, dlaczego rozwiązania prawne na szczeblu krajowym nie wspierają tego typu inwestycji, nie dają na poziomie lokalnym się rozwijać zamiast tego promując rozwiązania korzystne dla dużych korporacji energetycznych? – zapytywał Szymalski. W prezentacji pojawiło się także krótkie odniesienie do rozwiązań stosowanych w Niemczech w ramach Energiewende.

Po przerwie odbyła się sesja dotycząca finansowania ochrony klimatu w okresie 2014-2020. Regionalny Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił Pan Przemysław Mentkowski Frankowicz z Urzędu Marszałkowskiego. W naszym województwie podjęliśmy decyzję, że Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą wymagane od samorządów zainteresowanych realizacją inwestycji w zakresie ochrony klimatu i będzie to musiał być osobny dokument – podkreślił Pan Przemysław. W województwie blisko 1,2 miliarda złotych będzie przeznaczone na inwestycje w tym zakresie.

Następnie ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu krótko omówił Pan Zbigniew Reniecki, a na zakończenie prezentację Banku Ochrony Środowiska pokazał Pan Grzegorz Litke. Jak dotychczas w zakresie instalacji OZE Bank największą kwotą wsparł inwestycje w energetykę wiatrową, ale najwięcej beneficjentów naszych instrumentów finansowych mieliśmy w zakresie instalowania kolektorów słonecznych. Co ciekawe, choć może być oceniane niejednoznacznie, wielu kredytobiorców brało kredyt na inwestycje w używane instalacje energetyki wiatrowej. W najbliższym czasie uruchomimy nowy program skierowanych do osób chcących tworzyć samowystarczalne energetycznie domy, pod nazwą EkoSystem – mówił Grzegorz Litke.

Na konferencji byli obecni prawie wszyscy starostwie z województwa oraz przedstawiciele wydziałów ochrony środowiska odpowiednich starostw. Mimo ciekawych prezentacji istotna była także kuluarowa część konferencji, w której dyskutowano także o problemach związanych z alejami przydrożnymi czy gazem łupkowym. Być może ochrona klimatu jeszcze musi trochę poczekać, aby zejść pod strzechy.    

Ostatnia, 16. konferencja regionalna odbędzie się w województwie zachodniopomorskim w maju 2014.

 

Notował: Wojciech Szymalski


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej