ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Ważniejsze linki związane ze zmianami klimatu (16557)

2013-12-09

Drukuj

Ważniejsze linki związane ze zmianami klimatu

Climate Action Network    http://www.climatenetwork.org/

DG Agriculture    http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm

DG Clima    http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

DG Energy    http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

DG Environment    http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

DG Move    http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

DG Regio    http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

Eurobarometer    http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

European Environmental Agency    http://www.eea.europa.eu/

European Environmental Bureau    http://www.eeb.org/

Eurostat    http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

Friends of the Earth    http://www.foe.org/

Greenpeace    http://www.greenpeace.org/international/

Greenpeace – Polska    http://www.greenpeace.org/poland/

Instytut na rzecz Ekorozwoju    www.ine-isd.org.pl

Instytut Ochrony Środowiska    http://orgmasz.cp2.win.pl/w/jbr/o6.htm

International Union for Conservation of Nature IUCN    http://www.iucn.org/

Koalicja Klimatyczna     www.koalicjaklimatyczna.org

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami    http://www.kobize.pl/

Ministerstwo Gospodarki    www.mg.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi    www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego    www.mrr.gov.pl

Ministerstwo Środowiska    www.mos.gov.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej    http://www.transport.gov.pl/

UN Framework Convention on Climate Change    http://unfccc.int/

United Nation Environmental Program    http://www.unep.org/

Uniwersyteckie Centrum Badań na Środowiskiem    http://ucbs.geo.uw.edu.pl/

World Health Organization    http://www.who.int/en/

WWF-Polska    http://wwf.pl/


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej