ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Powiaty dbają o dobry klimat (10552)

2010-12-14

Drukuj
Powiat biłgorajski, dzierżoniowski, hajnowski, łomżyński, wołomiński, zgorzelecki, golubsko-dobrzyński i starogardzki jako pierwsze przystąpiły do unijnego programu „Dobry Klimat dla Powiatów”. Powiaty z całej Polski mogą przystępować do tego programu, wysyłając deklarację, która znajduje się na portalu ChronmyKlimat.pl.
Ruszył Program „Dobry Klimat dla Powiatów” (DOKLIP), którego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz lepszej adaptacji do zmian klimatu. Jest to pierwszy w Polsce projekt informacyjno – promocyjny z unijnego parytetu LIFE+ skierowany do powiatów.

Powiaty ze względu na swoją specyfikę mogą odegrać istotną rolę w kształtowaniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych i funkcjonowania społeczeństwa, które nie tylko będę sprzyjać ochronie klimatu lub przeciwdziałać jego ewentualnym negatywnym skutkom, ale także tworzyć podstawy do rozwoju lokalnej gospodarki i zapewnienia miejsc pracy w sektorach, które można będzie uznać za zielone – podkreśla Wojciech Szymalski koordynator projektu - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz dobre przystosowanie się do zmian klimatu na poziomie lokalnym może przynieść także wymierne korzyści finansowe – dodaje.

W tej chwili przyjmowane są deklaracje przystąpienia powiatów z całej Polski do Sieci Powiatów na rzecz Klimatu organizowanej w ramach Projektu DOKLIP. Jej celem będzie wzajemne motywowanie się samorządów do aktywnych działań na rzecz zmian klimatu oraz zachęcanie samorządów do coraz większego zaangażowania w podobnych sieciach międzynarodowych.

Program ten niesie ze sobą korzyści dla powiatów i jego mieszkańców. Przystępując do niego, powiat będzie miał możliwość zdiagnozowania stanu ochrony klimatu na swoim terytorium lub w mieście będącym siedzibą powiatu. Działania edukacyjne pomogą mieszkańcom zrozumieć problematykę zmian klimatu – wyjaśnia Wojciech Szymalski. W ramach projektu będziemy organizować lokalne debaty publiczne, podczas których mieszkańcy powiatów będą mogli podzielić się swoimi pomysłami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian w swoim regionie – dodaje.

Jednocześnie uczestniczenie w projekcie może w istotny sposób pomóc w:
  • zaangażowanie się w Porozumienie na rzecz Ochrony Klimatu Burmistrzów UE, gdzie wymiana doświadczeń między władzami lokalnymi UE może przynieść korzyści dla poszczególnych powiatów;
  • przygotowaniu się do korzystania ze środków UE na lat 2014-2020 gdyż ochrona klimatu i adaptacja do jego zmieniających warunków będą kluczowym zagadaniem nowej perspektywy finansowej Wspólnoty.
W ramach programu „Dobry Klimat dla Powiatów” zostaną opracowane:
  • Pilotażowy Program Niskowęglowego Rozwoju
  • Powiatowy Pakiet Klimatyczny, czyli przewodnik ochrony klimatu na poziomie lokalnym dostosowany do potrzeb polskich.
Obliczenia śladu węglowego, czyli ilości gazów cieplarnianych wyemitowanych w związku z bezpośrednią i pośrednią działalnością człowieka w danym powiecie. (Ślad węglowy zwykle wyraża się w tonach lub kilogramach dwutlenku węgla. Może odnosić się do osób, produktów, usług, obiektów, zakładów pracy, gmin, miast, regionów czy całych państw).

Deklaracja przystąpienia do Sieci Powiatów na rzecz Klimatu dostępna jest na www.chronmyklimat.pl, gdzie można również znaleźć wiele informacji na temat projektu DOKLIP oraz tematyki z dziedziny ochrony klimatu.
 
***
 
Zmiany klimatu to już nie tylko kolejna koncepcja naukowa, ale oczywistość, którą obserwujemy codziennie. Rosnąca liczba kataklizmów naturalnych takich jak: powodzie, susze czy huragany, czy nagłe fale ciepła albo zimna nawiedzają już niektóre regiony Polski cyklicznie. Zjawiska te wyraźnie nasilają się, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz gospodarki. Przykładowo w Polsce w roku 2008 r. zanotowano ponad 1000 katastrof budowlanych spowodowanych silnymi wiatrami, a średnia z wielolecia 2001-2008 jest wyższa o 145 % niż z okresu 1995-2000. Zmiany klimatyczne będą miały ogromne konsekwencje między innymi: dla rolnictwa i turystyki, a także dla aglomeracji miejskich (najbardziej zagrożone są dzieci i osoby starsze).

W Europie Zachodniej już od lat prowadzi się różnego rodzaju działania na różnych szczeblach administracji państwowej zmierzające do zminimalizowania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. W Polsce zadania przeciwdziałania skutkom zmian klimatu oraz adaptacji do nich leżą w gestii powiatów.

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” DOKLIP – to projekt realizowany w ramach unijnego parytetu LIFE+. Jego celem jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz umożliwiające lepsze przystosowanie się do zmieniającego się klimatu. Liderem projektu jest Instytut na rzecz Ekorozwoju z Warszawy oraz partnerzy – Związek Powiatów Polskich oraz brytyjska organizacja Community Energy Plus.

Adres strony internetowej projektu: www.chronmyklimat.pl/DOKLIP

Partnerzy projektu DOKLIP:

Projekt realizowany z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 


źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju
www.ine-isd.org.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej