ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

Powiat poddębicki oszczędza, chroniąc klimat (16298)

2013-10-15

Drukuj

herb-poddebickiZ okazji czwartej regionalnej konferencji klimatycznej projektu "Dobry klimat dla powiatów", która odbędzie się w Goli koło Wieruszowa 17 października br., prezentujemy wywiad z panem Ryszardem Rytterem, starostą poddębickim. Powiat poddębicki jest sygnatariuszem deklaracji "Dobry klimat dla powiatów".

Jak postrzegacie państwo ekologię w powiecie poddębickim?

Jesteśmy powiatem, dla którego od wielu lat priorytetem jest ekologia i ochrona środowiska. Świadczy o tym szereg inwestycji w tym zakresie zrealizowanych na naszym terenie. Z roku na rok zwiększa się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W Uniejowie i Poddębicach w szybkim tempie rozwija się turystyka i lecznictwo w oparciu o zasoby wód geotermalnych, wody te wykorzystywane są również w ciepłownictwie. Na terenie Powiatu funkcjonuje szereg elektrowni wodnych, wiatrowych, słonecznych (kolektory słoneczne do ogrzewania wody), kotłownie na biomasę, a także planowana jest budowa farm fotowoltaicznych. Od wielu lat prowadzone są działania w kierunku zwiększenia terenów leśnych naszego Powiatu. Wszystkie te działania mają za zadanie poprawę stanu środowiska i zwiększenie atrakcyjności Powiatu, którego celem jest rozwój turystyki, balneologii i lecznictwa uzdrowiskowego.

W 2012 roku przeprowadzono u państwa obliczenia śladu węglowego. Jak wypadły wyniki obliczeń i do czego się państwu przydały?

Z przeprowadzonych obliczeń śladu węglowego wynika, że całkowita emisja gazów cieplarnianych powiatu poddębickiego wzrosła w badanym okresie (lata 2005-2010), ale i tak wielkości te są mniejsze niż średnia krajowa. Największy wzrost zanotowano w obszarze transportu; emisja wzrosła tu o blisko 88%. Natomiast emisja z obszaru przemysłu, energetyki i gospodarki mieszkaniowej spadła o 7%. Bilans emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych poprawił się o ponad 25%, co jest związane ze zmianami w użytkowaniu terenów, m.in. przyczyniło się do tego zwiększenie obszarów leśnych.

Obliczenia te wskazały nam miejsca, gdzie należy podejmować dalsze działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2. Wyniki mogliśmy częściowo przewidzieć, ponieważ nasz powiat jest odzwierciedleniem pewnych trendów panujących w gospodarce kraju, a konkretnie w sektorze przemysłu i transportu. Nastąpiło przeniesienie transportu z kolei na drogi, co spowodowało wzmożony ruch na drogach, zanieczyszczanie środowiska spalinami, zwłaszcza w miastach, gdzie brakuje obwodnic, a w końcu pogorszenie stanu dróg. Koszty utrzymania dróg na każdym szczeblu samorządowym są olbrzymim obciążeniem dla budżetu.

Co starostwo może zrobić, aby w odnawialne źródła energii było łatwiej inwestować?

Jeżeli zostaną uregulowane kwestie prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii, nad którymi obecnie pracuje nasz rząd, zadaniem niższych szczebli, w tym powiatu będzie odpowiednia polityka informacyjna dla mieszkańców. My ten element już częściowo wdrożyliśmy. Na łamach naszego biuletynu „Powiat z pespektywy" cyklicznie drukowane są artykuły poświęcone ochronie środowiska, w tym możliwości wykorzystania energii odnawialnej.

Jakie projekty w tym zakresie planujecie Państwo wspierać w najbliższym czasie?

Chcielibyśmy w przyszłości produkować na potrzeby własne urzędu energię elektryczną z promieni słonecznych, w oparciu o instalację fotowoltaiczną.

Dlaczego warto ograniczać emisje gazów cieplarnianych?

Warto, ponieważ emisja gazów cieplarnianych ma wpływ na zmiany klimatu na kuli ziemskiej. Coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskami pogodowymi o niespotykanej w naszej szerokości geograficznej intensywności. Chcemy przekazać naszym mieszkańcom jak najwięcej informacji nt. przyczyn zmian klimatu, ale przede wszystkim możliwości przystosowania się do tych niekorzystnych zmian i ich zapobiegania w dalszej przyszłości.

Co jest potrzebne w powiecie, aby lepiej chronić klimat i adaptować się do jego zmian, a mogłoby być sfinansowane z funduszy unijnych po 2014 roku?

Aby chronić klimat potrzebne są działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji i rozwoju energetyki prosumenckiej – produkującej energię na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedającej na zewnątrz. Będziemy na tej płaszczyźnie analizować i przedstawiać mieszkańcom możliwości pozyskiwania środków na takie inwestycje jak budownictwo pasywne i wykorzystanie energii odnawialnej.

Jakie działania z zakresu edukacji ekologicznej podejmujecie jako powiat?

Jak już wspominałem publikujemy biuletyn „Powiat z perspektywy" na łamach którego zamieszczane są artykuły dotyczące ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, organizujemy dla mieszkańców powiatu szereg imprez typowo ekologicznych jak: rajd rowerowy, piknik ekologiczny. W Powiecie Poddębickim dominuje rolnictwo, dlatego też na uroczystości wieńczącej trud rolników – Dożynkach Powiatowych promujemy naszą zdrową żywność, a także nowoczesne technologie służące rolnictwu i zarazem ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w szkołach i przedszkolach, organizowane są różne konkursy o tematyce ekologicznej.

A osobiście co pan robi dla klimatu w domu, w pracy?

Staram się oszczędnie korzystać ze środowiska, poprzez tak proste czynności jak używanie energooszczędnych żarówek, wyłączanie światła i odbiorników prądu, gdy się z nich nie korzysta, oszczędzanie wody, segregację odpadów i inne.

Takie same zasady wprowadzam w urzędzie, a to spowodowało już znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, gazu, wody i dodatkowo przyniosło wymierne korzyści finansowe – przez ostatnie trzy lata w ten sposób zaoszczędziliśmy około 280 tysięcy złotych – pozwoliło to na zwiększenie kwoty wkładu własnego w inwestycje drogowe, a szczególnie chodniki.

 

Rozmowę przeprowadziła Kinga Maj-Wysokińska dla projektu „Dobry klimat dla powiatów" i PAP.

***

17 października br. w Goli koło Wieruszowa odbędzie się czwarta regionalna konferencja klimatyczna realizowana w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów". Organizatorami są Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich. W konferencji wezmą udział starostwie z województwa łódzkiego, którzy zajmą się sprawami związanymi z ochroną klimatu w kontekście regionalnym, możliwościami dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Zaproszeni na konferencję eksperci doradzą samorządowcom w jaki praktyczny sposób powinni rozpocząć na swoim terenie działa związane z ochroną klimatu, jak gminy i powiaty powinny ze sobą współpracować w tych sprawach oraz jakie korzyści na poziomie gospodarczym, społecznym oraz poprawy zdrowia mieszkańców uzyskają.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej