ChronmyKlimat.pl - Portal na temat zmian klimatu - Instytut na rzecz ekorozwoju


Aktualności

InE poszukuje audytora projektu LIFE+ (15815)

2013-06-11

Drukuj

Instytut na rzecz Ekorozwoju informuje, że zamierza dokonać wyboru z wolnej ręki oferty na wykonywanie usług finansowego audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego z wykonania projektu „DOKLIP – Dobry Klimat dla powiatów" realizowanego z udziałem środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert do dnia 30 czerwca 2013 roku z terminem związania ofertą 30 dni zawierających co najmniej:

1. nazwę, adres, telefon, mail oferenta i nr NIP oraz REGON
2. proponowaną cenę brutto za wykonanie całości usługi
3. zaświadczenie o wpisaniu na listę biegłych rewidentów dla jednego z członków zespołu oferenta
4. dokumentację świadczącą o potencjale i doświadczeniu oferenta prezentującą w szczególności:

- zakres świadczonych dotychczas usług audytorskich;

- referencje dotyczące zrealizowanych zleceń, w tym co najmniej dwóch z ostatnich 3 lat dotyczących końcowego audytu finansowego projektu wykonywanego przy udziale środków Komisji Europejskiej.

Oferty można składać droga pocztową, kurierem, mailowo lub osobiście na adres:

- Instytut na rzecz Ekorozwoju

- ul. Nabielaka 15 lok. 1

- 00-743 Warszawa

- (na przesyłce pocztowej należy dopisać „Audyt - OFERTA")

- mail: doklip@ine-isd.org.pl

Zamawiający zamierza zawrzeć z wybranym oferentem umowę o proponowanej treści podanej w załączeniu do ogłoszenia. Wzór raportu z audytu finansowego projektu.

Szczegółowych informacji o prowadzonym wyborze ofert udziela Wojciech Szymalski – Koordynator projektu LIFE+ – tel: 0-608-521-993, mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej